Een olieveld nabij de Iraakse stad Basra waar gas wordt verbrand, wat leidt tot uitstoot van broeikasgassen
NOS Nieuws

Niveau broeikasgassen bereikt nieuwe recordhoogtes

  • Heleen Ekker

    redacteur Klimaat en Energie

  • Heleen Ekker

    redacteur Klimaat en Energie

Het niveau van de drie belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer heeft vorig jaar een recordhoogte bereikt, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Het gaat om de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas.

Vooral de uitstoot van methaan liet een grote piek zien; niet eerder sinds het begin van de metingen was de stijging zo groot. Onbekend is nog waardoor dat komt.

Wereldwijd wordt gemeten dat ook de CO2-uitstoot dit jaar verder toeneemt, schrijft de WMO in een persbericht.

'Verkeerde richting'

De nieuwe gegevens onderstrepen "opnieuw de enorme uitdaging van snelle actie om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, om te voorkomen dat de wereldwijde temperatuur nog verder stijgt in de toekomst", zegt secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO.

"De voortdurende stijging van de concentratie van broeikasgassen, inclusief de versnelling in methaanuitstoot, laat zien dat we de verkeerde richting op gaan." Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het tegengaan van de uitstoot ervan, vooral in de fossiele energiesector, moet meer prioriteit krijgen, vindt Taalas.

CO2 blijft meest urgent

Tegelijk blijft methaan veel minder lang in de atmosfeer dan andere broeikasgassen (minder dan tien jaar). Daarom is de impact op het klimaat omkeerbaar. "Als de hoogste en meest urgente prioriteit moeten we de uitstoot van CO2 verminderen, die de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering en het bijbehorende extreme weer", aldus Taalas.

Hij benadrukt dat CO2 het klimaat "duizenden jaren" zal beïnvloeden door verlies van poolijs, opwarming van de oceanen en zeespiegelstijging.

Klimaatconferentie

De WMO komt met z'n rapport een kleine twee weken voordat in Egypte een nieuwe wereldwijde klimaatconferentie begint. De organisatie hoopt dat de onderhandelingen daar zullen leiden tot een effectievere aanpak van de uitstoot van broeikasgassen.

Wereldwijd is de temperatuur gemiddeld inmiddels met ruim één graad gestegen. In het Parijse Klimaatakkoord van 2015 is afgesproken dat de opwarming beperkt moet blijven tot "ruim onder de twee graden", en liever nog onder de 1,5 graad.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl