AFP
NOS Nieuws

Taliban installeren overgangsregering onder leiding van 'onredelijke' hardliner

De Taliban hebben in Afghanistan een overgangsregering geïnstalleerd. Interim-premier is mullah Mohammed Hassan Akhund, een van de oprichters van de Taliban. Hij was de afgelopen twintig jaar het hoofd van een belangrijk religieus orgaan binnen de Taliban. Hij geldt als een hardliner. "De VS heeft hem 'onredelijk' genoemd en hij staat bij de VN bekend als terrorist", zei correspondent Aletta André in Nieuws en Co.

Van te voren was aangenomen dat de meer gematigde mullah Abdul Ghani Baradar regeringsleider zou worden, maar hij is benoemd tot Akhunds plaatsvervanger. Ook hij is een medeoprichter van de extremistische beweging. Hij werd in 2010 opgepakt door Pakistan en in 2018 op aandringen van de VS en de toenmalige Afghaanse regering vrijgelaten, zodat hij bij de vredesonderhandelingen betrokken kon zijn.

Opvallend is de benoeming van Sarajuddin Haqqani tot minister van Binnenlandse Zaken. Hij is de zoon van de oprichter van het Haqqani-netwerk, dat nauwe banden had met Osama Bin Laden. Het netwerk is door de VS als een terroristische organisatie aangemerkt. "De zoon staat bekend als extremistischer dan de Taliban", zei André.

Een zoon van mullah Omar, de al overleden oprichter en voormalige leider van de beweging, is de nieuwe minister van Defensie. Hij was voorheen de leider van de militaire tak van de Taliban.

"We wisten al dat er geen vrouwen in de regering zouden zitten, maar ook wat betreft andere vormen van inclusiviteit valt het tegen", zegt André.

Wat zijn de Taliban, en waar staan ze voor? Een uitleg in video:

Taliban heersen weer in Afghanistan, wie zijn ze en wat willen ze?

Er zouden mogelijk ook mensen van buiten de Taliban op hoge posities komen en uit andere etnische groepen, maar dat is niet gebeurd. "We mogen niet verwachten dat de Taliban anders zijn dan in de jaren 90".

Het Taliban-regime uit de jaren 90 gold als uiterst extremistisch. Dat pakte vooral slecht uit voor vrouwen, die niet mochten werken en alleen gesluierd en onder begeleiding op straat mochten. Ook etnische minderheden werden onderdrukt.

Reuters
Mullah Haibatullah Akhundzada

De hoogste leider van de Taliban, Haibatullah Akhundzada, heeft voor het eerst sinds de machtsovername van zich laten horen. In een verklaring zegt hij dat het land en zijn inwoners bestuurd zullen worden volgens de regels van de sharia.

Ook zei hij dat de Taliban zich aan internationale wetten, verdragen en afspraken zullen houden, voor zover die niet strijdig zijn met islamitische wetgeving.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl