Remkes staat de pers te woord ANP
Formatie

Informateur Remkes gaat verkennen of er "vanuit de inhoud" een vruchtbare samenwerking kan komen tussen VVD, D66 en CDA. Komend weekend heeft hij daarover buiten Den Haag gesprekken met de leiders van die partijen en hun secondanten. De besprekingen worden gevoerd op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum.

De informateur zei in een korte verklaring dat de verkenning kan bijdragen aan het onderlinge vertrouwen. In een toelichtende brief schrijft hij dat de enige weg om uit de huidige impasse te komen is om vanuit de inhoud te onderzoeken hoe de opdracht van de Kamer aan hem kan worden uitgevoerd. Met de uitnodiging aan VVD, D66 en CDA is volgens Remkes niet gezegd dat nu al "een combinatie uit deze partijen bepaald wordt".

'Verschillen overbrugbaar'

Hij heeft wel het idee dat de inhoudelijke verschillen tussen de drie fracties overbrugbaar zijn. "Daar gaat het mij in de eerste plaats om: er moet inhoudelijk cement zijn in een kabinet." Op de vraag of de verhoudingen tussen de fracties niet te veel verstoord zijn, zei Remkes dat het meevalt "als je er nuchter naar kijkt, los van de beelden". Volgens hem is een goed motto nu even "helpers weg, en lui die er ook nog wat van vinden, ook maar een tijdje weg".

Hij benadrukte dat niet iedereen zijn zin kan krijgen. "Als dat beeld blijft bestaan, kom je nooit uit dit proces."

Informateur Remkes: inhoudelijke verschillen overbrugbaar

De informateur ziet het document op hoofdlijnen dat VVD en D66 deze zomer schreven als een mogelijk startpunt voor zijn verkenning, al wijst hij er wel op dat dit "door twee fracties vanuit een liberale visie is geschreven, een financieel kader ontbreekt en het een beperkte omvang heeft".

Remkes wil ook bekijken hoe er constructief kan worden samengewerkt met PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

Kleinere fracties

Hij vindt het van belang om ook te weten hoe de kleinere fracties tegenover een minderheidskabinet staan. Hij heeft daarover eerder vandaag overleg gevoerd. "Dat waren goede gesprekken en men heeft zich constructief opgesteld", zei hij.

De Kamer wees Remkes vorige week aan als informateur. Hij moet onderzoeken of er een minderheidskabinet kan komen. VVD, D66 en CDA hebben samen 72 van de 150 zetels in de Tweede Kamer.

Zwaluwenberg al eerder gebruikt

De Zwaluwenberg in Hilversum wordt gebruikt door de Inspecteur-generaal van de Krijgsmacht. Ook bij eerdere formaties hebben onderhandelaars zich daar teruggetrokken, zoals in 2007 en in 2017.

Het is de bedoeling dat de betrokkenen komend weekend de hele zaterdag en zondag in Hilversum zitten en daar ook blijven slapen.

Fractievoorzitters Rouvoet, Balkenende en Bos (vlnr) in 2007 op De Zwaluwenberg ANP

STER reclame