Informateur Remkes komt aan op het Binnenhof ANP

Veel kleine partijen zullen een minderheidskabinet constructief tegemoet treden. Dat is de rode draad in de gesprekken die informateur Remkes vandaag heeft gevoerd met fractievoorzitters van kleinere partijen die vorige week de motie hebben gesteund, waarmee hij werd benoemd. Het is de bedoeling dat Remkes zich richt op een minderheidscoalitie uit VVD, D66 en CDA.

Fractievoorzitter Dassen van Volt zei dat hij een minderheidskabinet zal beoordelen op zijn daden en dat hij constructief oppositie zal voeren. Hij heeft een voorkeur voor een kabinet waaraan ook D66 meedoet. Dassen wil vooral ambitieuze klimaatvoorstellen. Verder moet er in het onderwijs worden geïnvesteerd en moet de 'sociale ongelijkheid' worden aangepakt. Hij ziet weinig in het sluiten van een gedoogakkoord.

'Tempo in formatie'

De voornaamste boodschap van SGP-leider Van der Staaij voor Remkes was om tempo te maken: "Het ongemak dat er nog geen kabinet is, neemt met de dag toe." Volgens Van der Staaij betekent dat ook dat hij niet "alles moet afschieten wat niet het ideaalplaatje is". Hij wil daarom een minderheidskabinet een kans geven, al hangt het ook af van het programma. Van der Staaij ziet niets in een variant van alleen VVD en D66. De SGP vindt het niet verstandig om echt "gedoogpartners" aan te wijzen.

JA21-voorman Eerdmans zei dat er met hem zaken kunnen worden gedaan. Hij ziet het liefst een zogenoemd "extraparlementair kabinet", zonder dichtgetimmerd coalitieakkoord: "Wij worden geen gedoogpartner van een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA". Hij zal de voorstellen van een nieuw kabinet "op hun merites beoordelen". Eerdmans wil in elk geval een "stevig immigratiebeleid".

'Geen rare klimaatmaatregelen'

Fractievoorzitter Van Haga van de gelijknamige groep ziet het liefst een minderheidskabinet van VVD en CDA en dat wil hij ook wel gedogen: "Er zijn 81 rechtse zetels in de Kamer; het is natuurlijk absurd dat we dan een links kabinet formeren." Ook Van Haga zal zich constructief opstellen. maar hij is tegen "rare klimaatmaatregelen".

Ook Kamerlid Den Haan van de fractie-Den Haan kan zich wel vinden in een minderheidskabinet, want "bij een meerderheidskabinet is er vaak een dichtgetimmerd regeerakkoord." Volgens haar heeft de oppositie bij een minderheidskabinet meer invloed. Den Haan heeft een voorkeur voor een kabinet waarin ook D66 zit. Ze is eventueel bereid zo'n kabinet te gedogen.

Rutte: verhouding met Kaag is goed

Behalve met die fractievoorzitters had de informateur ook een kort gesprek met VVD-leider Rutte. Die wilde na afloop weinig kwijt. Desgevraagd zei hij wel dat zijn verhouding met D66-leider Kaag goed is. Vorige week uitte Kaag in haar Schoo-lezing scherpe kritiek op Rutte.

De VVD-leider zei vanochtend dat hij intensief samenwerkt met Kaag, onder meer op het terrein van Afghanistan. Vrijdag brengen ze samen een bezoek aan de Britse premier Johnson.

STER reclame