Mariëtte Hamer ANP
Formatie

De Tweede Kamer stemt ermee in dat SER-voorzitter Mariëtte Hamer het stokje overneemt van informateur Herman Tjeenk Willink. De meerderheid ziet in de oud-fractieleider van de PvdA de gezochte opvolger "met afstand tot de actuele politiek en de partijen en met een breed, sociaaleconomisch profiel".

Het is de bedoeling dat zij de komende tijd onder meer politieke overeenstemming zoekt over het 'herstel- of transitiebeleid'. Verder moet ze inventariseren welke andere urgente grote thema's moeten worden uitgewerkt voor een regeerakkoord op hoofdlijnen. Daarna moet ze bekijken welke partijen met elkaar willen onderhandelen. Hamer krijgt tot 6 juni de tijd om verslag uit te brengen.

Lange politieke ervaring

Het is opvallend dat voor Hamer is gekozen. Velen zullen haar nog associëren met de PvdA. Die partij heeft het bij de verkiezingen niet zo goed gedaan en heeft - net als na het historische verlies in 2017 - nog maar negen zetels in de Tweede Kamer. Hamer was zestien jaar PvdA-Kamerlid (1998-2014) en twee jaar fractievoorzitter (2008-2010). Maar dat is inmiddels lang genoeg geleden, vindt de Kamer.

D66-leider Kaag, de eerste ondertekenenaar van de motie over de informateur, zei dat ze niet op Hamer is gekomen om voor te sorteren op een kabinet met de PvdA, maar vanwege haar rol vanuit de Sociaal-Economische Raad.

Hamer is sinds 2014 voorzitter van de SER, waarin werkgevers, vakbonden en de overheid samenwerken. Het is een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet. Haar functie maakt Hamer geschikt als informateur in deze periode, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. En niet alleen door haar kennis over de sociaaleconomische onderwerpen waar het in de coronacrisis om draait. "Ze heeft een goede reputatie als onderhandelaar. Iemand die snapt dat iedereen met iets uit onderhandelingen moet terugkomen, wil het een succes worden."

Een van haar wapenfeiten is het pensioenakkoord, dat in 2019 na tien jaar geharrewar tussen vakbeweging en werkgevers werd gesloten. Hamer wist de partijen als een doorgewinterde polderaar uit hun loopgraven te krijgen. De Kamer hoopt dat het haar ook lukt om de in het slop geraakte formatie vlot te trekken.

Hamer wil snel aan de slag met de inhoud. Kijk hier hoe ze dat zei:

Hamer: snel aan de slag met de inhoud

STER reclame