Han Busker (FNV), Piet Fortuin (CNV) en Hans de Boer (VNO-NCW) na een overleg over het steunpakket.
NOS NieuwsAangepast

Werkgevers en werknemers over het algemeen positief over miljoenennota

Werkgevers en werknemers zijn over het algemeen positief over de kabinetsplannen zoals die in de Miljoenennota zijn gepresenteerd. De meeste voornemens waren overigens al uitgelekt.

"De gebruikelijke reflex in een crisis is bezuinigen en zwaardere lasten voor burgers en bedrijven", zegt Ingrid Thijssen, de kersverse voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Nu wordt er gekozen voor investeren en dus voor banen. Dat vinden wij heel verstandig."

'Stel behoud van werk centraal'

De FNV ziet in de maatregelen om de economie aan te jagen een uitgelezen kans om de investeringen te koppelen aan arbeidsmarktbeleid. FNV-voorzitter Han Busker: "Het is goed dat het kabinet wil investeren om uit de crisis te komen, maar het behoud van werk moet hierbij centraal staan. De rekening kan niet bij de werkenden, jongeren of gepensioneerden gelegd worden. In de investeringsprogramma's moeten de voorwaarden worden opgenomen die ertoe leiden dat het vaste contract de norm is, onzekere contracten worden beperkt en de cao wordt nageleefd."

MKB-Nederland is positief over de verlaging (in 2022) van de vennootschapsbelasting naar 15 procent voor winsten tot 395.000 euro. "Dat kan veel MKB'ers de komende jaren een zetje in de rug geven", zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. "Toch is het zeker niet allemaal halleluja. De versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het feit dat nog steeds onbedoeld ondernemers buiten de corona-steunmaatregelen vallen, helpen niet."

'Meer aandacht voor innovatie'

Kritiek ook bij de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. "We moeten ons uit de crisis innoveren en daarvoor hebben we een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Die is er in de technologische industrie nu nog steeds onvoldoende", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. "Dat een derde van het geld van het Groeifonds naar infrastructuur gaat is mooi, maar meer asfalt en nieuwe treinverbindingen dragen nauwelijks bij aan ons verdienvermogen. Slimme sensoren die onze bruggen veilig houden, intelligente stoplichten en radicale mobiliteitsinnovaties zoals zelfrijdende auto's en de hyperloop, doen dat wel."

"2021 wordt het jaar van grote verschuivingen op de arbeidsmarkt", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Waar de ene sector tekorten kent, loopt de werkloosheid in andere sectoren snel op. We moeten daarom vol op het orgel als het gaat om werk-naar-werkbegeleiding."

Stress bij middeninkomens

De vakcentrale VCP vraagt aandacht voor de positie van middeninkomens. VCP-voorzitter Nic van Holstein: "Die kregen het na de vorige crisis flink voor de kiezen. De belastingdruk onder deze groep blijft onder het huidige beleid relatief hoog. De financiële stress door de huidige crisis is in veel huishoudens aanzienlijk. Er is veel onzekerheid over inkomen en vaste lasten."

De Vereniging van Zelfstandigen Nederland vindt de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek geen positief signaal. VZN-voorzitter Cristel van de Ven: "Het wordt gebruikt als argument voor het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Maar dat streven is vooral gebaat bij een duidelijke definitie en rechtspositie van zelfstandigen. Dat maakt gericht beleid mogelijk en gaat misstanden tegen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl