ANP
25 jaar Srebrenica

Het kabinet heeft een commissie van experts benoemd om een schaderegeling op te stellen voor de nabestaanden van circa 350 mannen uit Srebrenica. Zij bevonden zich op de compound van Dutchbat, toen de enclave op 13 juli 1995 viel. De moslimmannen werden uiteindelijk vermoord door de Bosnische Serviërs, mede omdat ze niet beschermd werden door de Nederlandse militairen.

De commissie staat onder leiding van Sylvia Wortmann, lid van de Raad van State en bijzonder hoogleraar personen- en familierecht. Leden zijn Fred Hammerstein, voormalig vicepresident van de Hoge Raad en Ed Kronenburg, voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het kabinet zijn het allemaal mensen "met een goede staat van dienst op het terrein van het recht, geschillenbeslechting en/of buitenlands beleid".

Nabestaanden die denken recht te hebben op een schadevergoeding kunnen hun claim waarschijnlijk nog dit jaar indienen, verwacht de commissie.

10 procent

De Hoge Raad bepaalde vorig jaar dat de Nederlandse staat voor 10 procent aansprakelijk is voor het lot van de mannen. Zij waren met duizenden andere Bosnische moslims gevlucht naar het terrein van Dutchbat in het nabijgelegen Potocari.

De Bosnische Serviërs scheidden de mannen van de vrouwen. Ze werden weggevoerd en later vermoord teruggevonden. Volgens de Hoge Raad zat Dutchbat in een extreem lastige positie, maar hadden de mannen een kleine kans gehad om te overleven, als de Nederlanders ze niet weggestuurd hadden van de basis.

In deze terugblik is te zien hoe het drama in Srebrenica zich voltrok in juli 1995:

Terugblik op de val van Srebrenica

Na de uitspraak van de Hoge Raad heeft de Nederlandse staat de aansprakelijkheid erkend. De commissie gaat nu een schaderegeling voorbereiden. Hoe die er precies uit gaat zien, wordt dit najaar duidelijk.

De nabestaanden, verenigd in de 'Moeders van Srebrenica', zijn vorig jaar naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt, omdat ze het niet eens zijn met het oordeel van de Hoge Raad dat de staat alleen voor 10 procent aansprakelijk is.

STER reclame