Dafne Schippers ANP
Sport en corona

Het kabinet van premier Rutte heeft de maatregelen om te gaan sporten versoepeld. Hoewel de coronacrisis nog altijd tot grote waakzaamheid en terughoudendheid dwingt, heeft het kabinet voor de topsporters en de jeugd t/m 18 jaar mogelijkheden gecreëerd om op bepaalde sportcomplexen weer te gaan trainen. Het besluit van het kabinet vloeit voort uit het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Onder specifieke voorwaarden mogen topsporters na 28 april individueel weer gaan trainen. Het risico voor de volksgezondheid blijft met individueel trainen volgens het OMT beheersbaar. Kinderen t/m 12 jaar mogen weer in groepsverband trainen zonder 1,5 meter afstand, terwijl kinderen van 12 t/m 18 jaar in groepsverband mogen trainen met inachtneming van 1,5 meter afstand. Onderlinge partijtjes zijn toegestaan, officiële wedstrijden niet.

'Risico is beheersbaar'

In het advies van het OMT aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat:"Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid dat gepaard gaat met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van individuele sport, waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen, voor topsporters, beheersbaar is. Het OMT adviseert de koepels de voorwaarden nader uit te werken."

Sportkoepel NOC*NSF pleitte eerder al voor verruiming van de overheidsregels door sportaccommodaties onder voorwaarden weer open te stellen voor topsporters. Die accommodaties zijn sinds maart op verzoek van NOC*NSF gesloten. De afgelopen tijd sijpelde er vanuit diverse sportbonden kritiek door op dat besluit.

NOC*NSF sprak afgelopen week met minister Martin van Rijn van Medische Zorg over het weer openstellen van topsportaccommodaties. "Door de verruiming zouden wij op een verantwoorde manier binnen de RIVM-richtlijnen kunnen nadenken over het herstarten van trainingen", zei technisch directeur Maurits Hendriks over zijn plan.

Protocollen

Inmiddels hebben veel sportbonden hun protocollen bij NOC*NSF ingeleverd om hun topsporters weer op een verantwoorde wijze en rekening houdend met de anderhalvemetersamenleving te laten trainen. Tennis en golf zijn al vergevorderd om hun sport gefaseerd te laten starten.

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF is blij met de geboden ruimte. "Het kabinet heeft op basis van een beoordeling door deskundigen besloten het trainen van topsporters mogelijk te maken op aangewezen locaties. Onder voorwaarden natuurlijk, we moeten het risico beheersbaar houden. Wij hebben er groot vertrouwen in dat het mogelijk is om op basis van de richtlijnen van het RIVM veilige manieren van trainen te realiseren. Wij spreken daar direct morgen de technisch directeuren weer over."

STER reclame