ANP
NOS NieuwsAangepast

Spoedwet stikstof neemt hobbel Tweede Kamer

De spoedwet stikstof, waarmee het kabinet de bouw weer snel op gang wil krijgen, is aangenomen door de Tweede Kamer. Met steun van de SGP, 50Plus en het onafhankelijke Kamerlid Van Haga was een meerderheid vóór. Oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA, die de coalitie in de Eerste Kamer aan een meerderheid kunnen helpen, stemden allebei tegen.

Volgende week is de behandeling in de senaat, die er naar verwachting de week daarna over stemt. Het is onzeker of de spoedwet het daar ook gaat halen. Het kabinet hamert erop dat de wet nodig is om de woning-, weg- en waterbouw vlot te trekken en dat uitstel grote gevolgen heeft voor de economie.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben in de Eerste Kamer niet genoeg aan de steun van de SGP en 50Plus. De steun van GroenLinks of PvdA kan daar het verschil maken. Of de senaatsfracties ook tegenstemmen, is niet zeker. "De Eerste Kamer maakt een eigenstandige afweging", zei Tweede Kamerlid Moorlag van de PvdA gisteren al in een debat met minister Schouten.

GroenLinks stemde tegen de spoedwet omdat Schouten onvoldoende zicht geeft op structurele maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen en de schade aan de natuur te herstellen. De PvdA benadrukt dat het belangrijk is om de woningbouw weer snel op gang te brengen, maar heeft er geen vertrouwen in dat er op basis van deze wet weer vergunningen kunnen worden uitgegeven.

Beter één aannemer aan het werk dan tien bouwvakkers thuis.

Roelof Bisschop, Kamerlid SGP

SGP-Kamerlid Bisschop legde een stemverklaring af. Hij zei dat hij nog vragen heeft over de juridische deugdelijkheid van de wet, maar omdat die "haakjes biedt om de bouw vlot te trekken", geeft hij hem het voordeel van de twijfel. "Beter één aannemer aan het werk dan tien bouwvakkers thuis."

Ook fractieleider Ouwehand van de Partij voor de Dieren kwam met een stemverklaring. Zij zei dat de spoedwet in strijd is met het internationale natuurbeschermingsrecht en succesvol zal worden aangevochten bij de rechter. Het ontbreekt het kabinet volgens haar aan eer, moed en geweten om de stikstofcrisis echt aan te pakken. "We hopen dat de Eerste Kamer dit goedmaakt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl