Een impressie van het plan om de dijk door te steken zodat Holwert aan zee zou komen te liggen
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Ambitieuze plannen voor Holwert aan Zee gaan niet door

De ambitieuze plannen om de dijk door te steken zodat het Friese dorp Holwert aan zee komt liggen, gaan niet door. Het plan zou tussen de 100 en 200 miljoen euro moeten kosten, maar de stichting Holwert aan Zee heeft dat bedrag bij lange niet bij elkaar gekregen.

Uit onderzoek blijkt dat in de begroting voor Holwert aan Zee een gat van tientallen miljoenen euro's zit, meldt Omrop Fryslân. Het voorstel is nu om een (minder duur) zoetwatermeer aan te leggen bij Holwert.

De eerste plannen voor Holwert aan Zee ontstonden al meer dan tien jaar geleden. Het krimpdorp kon wel een make-over gebruiken, zo was het idee van de plannenmakers. Holwert is vooral bekend als laatste dorp voor de pont naar Ameland. Dat zou in één keer kunnen veranderen door een gat in de dijk te maken zodat een open verbinding met de Waddenzee tot stand komt.

De nieuwe zeearm die zo zou ontstaan, moest tot bij het dorp komen. In die zeearm wilden de initiatiefnemers terpen bouwen, zodat iedereen in Holwert eb en vloed kon ervaren. "Dat geeft een bijzondere sfeer", aldus initiatiefnemer Marco Verbeek in 2015. Hij sprak over Holwert aan Zee als toeristische trekpleister en maakte een vergelijking met de Chinese Muur en de Grand Canyon.

Heel veel baggeren

Maar de ambitieuze plannen voor een zout getijdemeer bij Holwert stuitten op bezwaren. Rijkswaterstaat wees erop dat er heel veel gebaggerd zou moeten worden. Omdat het project deels in natuurgebied zou moeten komen, werden grote problemen verwacht bij het verlenen van de vergunning.

Ook bleek er geen plek voor een sluis; daarmee was het idee om de nieuwe zeearm ook bevaarbaar te maken voor de recreatievaart onhaalbaar. Verschillende deskundigen wezen er bovendien op dat de kosten voor beheer en onderhoud van het project onduidelijk waren.

Geen geld

Provinciale Staten van Friesland besloten eerder dit jaar om geen geld te reserveren voor het beheer en onderhoud. "Dat is wel een teleurstelling, maar Holwert aan Zee komt er gewoon", zei initiatiefnemer Verbeek toen nog.

Vandaag gaat de stekker er alsnog uit. De stichting Holwerd aan Zee zegt nu een binnendijks zoetwatermeer aan te willen leggen. Ook dat kan bijdragen aan de natuurontwikkeling en aantrekkelijkheid van het dorp voor toerisme en recreatie, aldus de stichting. Een groep van vijf investeerders zou bereid zijn om daar 40 miljoen euro in te investeren.

Advertentie via Ster.nl