Schapen op een boerderij in Wanaka op het Zuidereiland
NOS Nieuws

'Scheetbelasting' voor uitstoot vee Nieuw-Zeelandse boeren van de baan

Het plan van de Nieuw-Zeelandse regering om boeren belasting te laten betalen voor de uitstoot van hun vee lijkt voorlopig van de baan. De huidige regering heeft vandaag bekendgemaakt daadwerkelijk een einde aan het plan van de vorige regering te maken.

Een groot deel van de agrarische sector was het helemaal niet eens met de 'scheetbelasting'. Het voorstel van de vorige regering hield in dat boeren zouden moeten betalen voor onder andere het schadelijke broeikasgas methaan dat vrijkomt bij scheten en boeren van hun vee. Volgens de boeren zou de heffing hun bedrijven onrendabel maken.

De belasting zou eigenlijk vanaf volgend jaar ingaan, maar in een verklaring zegt de conservatieve regering nu dat er naar andere manieren gekeken wordt om te zorgen voor minder uitstoot. Er komt bijvoorbeeld een speciale groep met vertegenwoordigers uit de landbouwsector die hierover mee zal denken. Dat kan op den duur wel opnieuw leiden tot hogere kosten voor boeren.

Geen boerderijen sluiten

De huidige conservatieve regering beloofde eerder al een einde te maken aan de plannen als ze verkozen zou worden. Bij de parlementsverkiezingen eind vorig jaar was de conservatieve Christopher Luxon inderdaad de grote winnaar.

"De regering is vastbesloten om aan onze verplichtingen op het gebied van klimaatverandering te voldoen zonder boerderijen te sluiten", zegt landbouwminister Todd McClay. Hij vindt dat Nieuw-Zeelandse boeren als een van de beste voedsel kunnen produceren zonder onnodig CO2 uit te stoten.

Volgens McClay is de regering "gefocust op het vinden van praktische hulpmiddelen en technologie waarmee onze boeren hun uitstoot kunnen verminderen op een manier die de productie of export niet zal verminderen".

26 miljoen schapen

Bijna de helft van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nieuw-Zeeland, voornamelijk methaan, komt van de agrarische sector. Die sector is goed voor meer dan de helft van de export. Er wonen 5 miljoen mensen in het land, maar en zijn ruim 10 miljoen koeien en 26 miljoen schapen.

Het plan moest bijdragen aan het doel om klimaatneutraal te zijn in 2050 en de uitstoot van methaan met 10 procent te verminderen voor 2030. Minister McClay benadrukt dat de regering nog steeds die afspraken zal nakomen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl