NOS Nieuws

Arbeidsinspectie legt politie dwangsom op als communicatiesysteem niet wordt verbeterd

De Arbeidsinspectie wil de Nationale Politie een dwangsom opleggen als communicatiesysteem C2000 niet wordt verbeterd. De inspectie noemt het "ontzettend onveilig" als medewerkers van de politie in crisissituaties geen hulp van collega's kunnen inroepen, doordat het communicatiesysteem slecht of helemaal geen bereik heeft.

Volgens de inspectie is dat een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Op korte termijn moet de politie maatregelen nemen om een veilige werkomgeving voor medewerkers te creëren. Daar hoort bij dat agenten altijd weten wat ze moeten doen in noodsituaties, ook als C2000 het laat afweten.

Gebeurt dat niet, dan moet de politie een dwangsom betalen. Wat de hoogte van die dwangsom is, is nog niet duidelijk.

Klacht

Politievakbonden maken zich al vanaf het begin zorgen over de problemen met het in 2001 ingevoerde C2000. Het netwerk kampt met storingen en heeft niet overal in het land goede dekking.

Vakbond ACP diende vorig jaar een klacht in bij de Arbeidsinspectie. Die klacht werd gegrond verklaard, waarna de inspectie afgelopen september van de politie eiste dat de situatie werd verbeterd. De politie had daar tot 8 juni de tijd voor.

De inspectie stelt nu vast dat nog niet aan de eisen voldaan is. De politie krijgt nu extra tijd om aan te eisen te voldoen. Zo wil de inspectie er zeker van zijn dat politie "structurele maatregelen" neemt.

'Veel in gang gezet'

"Wij zijn blij dat we uitstel hebben gekregen. Naar aanleiding van het vorige advies (van de inspectie, red.) is er veel in gang gezet", zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

"We zijn bezig om onze portofoons een update te geven. Daarnaast worden onze agenten getraind op wat ze moeten doen als het systeem uitvalt. Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld om het bereik in zogenaamde dipgebieden te verbeteren."

Bestuurder Ramon Meijerink van vakbond ACP zegt namens alle politievakbonden tegen de NOS dat de politie "er wel de schouders onder heeft gezet", maar nog niet voldoet aan de eisen van de Arbeidsinspectie. "We hopen dat de politie dit snel en veilig opgepakt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl