Het aantal vapende jongeren is de afgelopen vier jaar meer dan verviervoudigd
NOS NieuwsAangepast

Jongeren minder tevreden over eigen gezondheid, roken en vapen meer

Jongeren zijn minder positief over hun eigen gezondheid. Ze roken en vapen meer en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na de coronaperiode. Dat staat in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

De gezondheidsmonitor is een onderzoek dat elke vier jaar wordt uitgevoerd onder ruim 188.000 jongeren door de GGD'en en het RIVM. Jongeren in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs van 885 scholen vulden een vragenlijst in over gezondheid, leefstijl en welzijn. In 2021 werd er een extra meting uitgevoerd vanwege de coronaperiode.

De 12- tot 16-jarigen zijn minder positief over hun gezondheid dan bij de eerdere metingen. In 2015 beoordeelde 88 procent van de jongeren hun gezondheid als (zeer) goed. In de nieuwste meting is dat gedaald naar 80 procent.

Toename vapende jongeren

De onderzoekers zien een toename in ongezond gedrag bij de jongeren. Vooral de toename van het aantal jongeren dat vapet en rookt, wordt als alarmerend gezien. Vapen komt inmiddels vaker voor dan roken onder de jongeren, schrijven de onderzoekers. In totaal rookt en of vapet nu 11 procent van de jongeren wekelijks. In 2019 was dat nog 5 procent.

Het aantal vapende jongeren is de afgelopen vier jaar verviervoudigd. Waar in 2019 2 procent van de jongeren vapete, is dat nu gestegen naar 9 procent. Ook het aantal jongeren dat sigaretten of shag rookt, is gestegen.

Sinds 1 januari zijn vapes met smaakjes verboden. Alleen vapes met tabaksmaak zijn nog toegestaan. Toch kunnen jongeren nog steeds makkelijk aan de vapes met smaakjes komen, bleek begin dit jaar uit onderzoek van NOS Stories.

Meiden ervaren meer psychische klachten

Vergeleken met de meting in 2019 ervaren jongeren meer stress. Als reden daarvoor noemen ze vooral school of huiswerk, gevolgd door "alles wat diegene moet doen". De helft van de jongeren geeft aan zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen.

Meiden gaven twee keer zo vaak aan last te hebben van psychische klachten als jongens. Ook hadden zij vaker last van suïcidegedachten. 4 procent van de jongeren gaf aan in de laatste twaalf maanden vaak of heel vaak er serieus over nagedacht te hebben een eind te maken aan zijn of haar leven.

In vergelijking met de meting in coronatijd is de mentale gezondheid van jongeren gestabiliseerd, maar de onderzoekers noemen het zorgwekkend dat de resultaten niet zijn hersteld of verbeterd sinds het einde van de coronaperiode.

Ook het gebruik van sociale media speelt een rol bij de gezondheid van jongeren. Zo geven meer jongeren aan gepest te worden op sociale media. Anderen geven aan te weinig te slapen door het gebruik van sociale media of hun huiswerk minder goed te maken.

Anders dan jongen of meisje

Ongeveer 1 procent van de jongeren in het onderzoek gaf aan zich anders te voelen dan een jongen of meisje. Hoewel het om een klein percentage gaat, zeggen de onderzoekers dat veel van hun antwoorden afwijken van de anderen.

Zo gaf een veel lager percentage van deze groep aan zich gelukkig en gezond te voelen. Ook zeiden deze jongeren vaker en meer te drinken, meer te vapen en/of te roken en meer psychische klachten te ervaren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl