NOS Nieuws

Vooral jongvolwassen vrouwen en jongeren uit stad kampten met mentale klachten

Jongvolwassen vrouwen en jongeren in de stad hebben de afgelopen tijd relatief het vaakst last gehad van mentale klachten. Dat staat in de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, een gezamenlijk onderzoek van de GGD GHOR en het RIVM onder jongeren tussen de 16 en 25 jaar.

Zo'n 70.000 jongvolwassenen vulden een vragenlijst in van april tot en met augustus 2022. 63 procent van de vrouwen en 56 procent van de jonge mensen in stedelijke gebieden zeggen dat ze mentale klachten hadden. In de meeste gevallen ging het om lichte klachten.

Over het algemeen zegt iets meer dan de helft (53 procent) van de jongvolwassenen dat ze last hadden van bijvoorbeeld angst of depressieve gevoelens. Daarbij moet worden aangetekend dat de vragenlijst mogelijk niet representatief is. De onderzoekers zeggen dat mensen die problemen ervoeren mogelijk eerder geneigd zijn geweest de vragenlijst in te vullen. Daardoor kan het resultaat negatiever zijn uitgevallen dan daadwerkelijk het geval is.

Maar volgens directeur Ton Coenen van de GGD GHOR laten "de resultaten van dit onderzoek zien dat meer actie écht noodzakelijk is".

Regionale verschillen

Een aanzienlijk aantal ondervraagden zegt met ernstige klachten te kampen. Zo had een derde van de mensen die de lijst invulden "een enkele keer" tot "heel vaak" suïcidale gedachten. 63 procent van de jongvolwassenen voelde zich eenzaam.

Die eenzaamheid komt volgens de onderzoekers het vaakst voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen, vrouwen en mensen die alleen wonen. Zij misten bijvoorbeeld een hechte emotionele band met iemand, maar ook sociaal contact met vrienden, familie en kennissen.

Ook regionaal zijn er verschillen te zien. Zo zeggen jongvolwassenen in Groningen (67,8 procent) en de regio Rotterdam-Rijnmond (68 procent) het vaakst dat ze zich eenzaam voelden. In Drenthe (8,8 procent) en Flevoland (8 procent) was het aantal respondenten dat zelfmoordgedachten had in het jaar voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst het hoogst. GGD GHOR benadrukt dat suïcidale gedachten bij jongvolwassenen vaak maar een enkele keer voorkomen.

Corona had impact

43 procent van de ondervraagden zegt dat de coronaperiode een negatieve invloed had. Ze noemden bijvoorbeeld het niet kunnen bezoeken van festivals en sportwedstrijden en het niet kunnen zien van familie of vrienden met een kwetsbare gezondheid. Twee derde had door de coronaperiode hulp of steun nodig, vaak omdat ze niet goed in hun vel zaten.

Volgens de koepel van GGD's had corona "zeker impact" op de mentale gezondheid van jongvolwassenen. De komende tijd worden er "verdere verdiepende analyses uitgevoerd", om uit te zoeken waarom bijvoorbeeld vrouwen vaker aangeven mentale klachten te hebben.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl