Huurappartementen in Amsterdam
NOS NieuwsAangepast

Sterke stijging aantal zaken over servicekosten, bezwaar vaak succesvol

Meer huurders dan ooit vechten bij de Huurcommissie de afrekening van de servicekosten aan die ze moeten betalen bovenop hun kale huur. Het aantal gestarte zaken daarover steeg in 2023 met ruim 60 procent naar meer dan 3800, zo blijkt uit het jaarverslag van de commissie.

Bij de uitspraken van de Huurcommissie in dit soort zaken valt op dat 90 procent in het nadeel van private verhuurders uitvalt. In zaken tegen woningcorporaties krijgt de huurder ook meestal gelijk, maar met 58 procent wel minder vaak.

Uitschieter vorig jaar was een zaak waarin de Huurcommissie tot de conclusie kwam dat driekwart van de berekende servicekosten niet onder die noemer had mogen vallen. Daar waar uitspraken leidden tot een verlaging van de servicekosten, ging het gemiddeld om 660 euro per jaar.

'Grenzen opzoeken'

Verhuurders mogen servicekosten rekenen voor bijvoorbeeld schoonmaak, gas, water en licht, tuinonderhoud of een huismeester. Jaarlijks moeten zij voor 1 juli hun huurders een eindafrekening sturen waarin staat of de daadwerkelijk gemaakte kosten het voorbije jaar hoger of lager zijn uitgevallen. Afhankelijk van dat kostenplaatje moeten mensen bijbetalen of horen zij juist geld terug te krijgen.

De Huurcommissie constateert dat met name een deel van de kleinere particuliere verhuurders worstelt met de administratie en daardoor niet correct afrekent. Maar los van de toenemende administratieve complexiteit zijn er ook "commerciële verhuurders die de grenzen opzoeken om via de servicekosten hun opbrengst te vergroten", zegt zittingsvoorzitter Jurriën Deckers van de commissie in een interview in het jaarverslag.

Fitnessruimte niet onder servicekosten

Dat speelt met name bij een aantal grote wooncomplexen, met tien of meer wooneenheden. Van de zaken die de Huurcommissie vorig jaar afhandelde, had een derde betrekking op een twintigtal van dit soort complexen.

In een aantal complexen worden nieuwe woonconcepten gebruikt met bijvoorbeeld een fitnessruimte, muziekstudio of bioscoopzaal. Maar die mogen niet in de servicekosten worden opgenomen. Alleen als de verhuurder daarvoor een aparte dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten met de huurders, kunnen die worden afgerekend.

In deze video van NOS op 3 vertelt Jelle zijn verhaal en wordt uitgelegd waar een verhuurder écht niet te veel voor mag vragen:

De sterke toename van het aantal klachten komt onder meer voort uit de toegenomen aandacht voor dit onderwerp in de politiek en de media, denkt de Huurcommissie. Maar ook speelt vermoedelijk een rol dat veel verhuurders de afgelopen twee jaar het voorschot verhoogden in reactie op de stijgende energieprijzen.

Een deel van de huurders wilde die verhogingen laten toetsen door de commissie. Ook twijfelden mensen of hun verhuurder de tegemoetkoming in de energiekosten van de overheid wel in voldoende mate teruggaf aan de huurders.

De Huurcommissie hoopt dat dat meer verhuurders de servicekosten goed zullen afrekenen nu gemeenten volgens de wet een boete kunnen opleggen als zij dat nalaten te doen. Ook gaat naar verwachting volgend jaar een besluit in dat de lijst begrenst van zaken die als servicekosten kunnen worden opgevoerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl