CvdK Arno Brok en minister Hugo de Jonge ondertekenen de nieuwe BFTK
NOS Nieuws

Minister trekt 18 miljoen uit voor bevordering van Friese taal

De minister van Binnenlandse Zaken trekt de komende vijf jaar zo'n 18 miljoen euro uit om de Friese taal te bevorderen. Commissaris van de Koning Arno Brok en minister Hugo de Jonge ondertekenden vanmiddag in Sneek de nieuwe Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK, bestuursafspraak Friese taal en cultuur).

Alle afspraken hebben ertoe geleid dat de nieuwe BFTK met zo'n honderd bladzijden twee keer zo dik is geworden als de vorige, schrijft Omrop Fryslân.

Het Rijk stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor Friestalig onderwijs. Een nieuwe minor Friestalige journalistiek aan hogeschool NHL Stenden moet ertoe leiden dat Friese media makkelijker aan Friessprekende journalisten kunnen komen.

Vaste plek op scholen

Het Fries krijgt ook een vaste plek op de mbo-scholen van Firda, dat vier scholen in Friesland heeft. De Jonge: "Jongeren zijn de toekomst. Wat de studenten hier leren, nemen ze straks mee in hun werk als beveiliger of verzorgende. Juist in die functies is het belangrijk om mensen in hun eigen taal te kunnen aanspreken."

Eerder gaf de Tweede Kamer het kabinet al de opdracht om geld vrij te maken voor een zogeheten practoraat Fries in het mbo. Het Fries op het mbo was tot nu toe een tijdelijk project op kosten van de provincie.

Het Rijk en de provincie hebben verder onder meer afgesproken dat de komende tien jaar 560.000 euro per jaar beschikbaar is voor de nieuwe universitaire bachelorstudie Fries van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie komt in plaats van de bredere opleiding 'Minorities & multilingualism', die volgend jaar stopt.

Verkeersborden

De provincie onderzoekt de mogelijkheid om alle verkeersborden tweetalig te maken. Door het Fries zichtbaarder te maken, moet de taal aantrekkelijker en bekender worden voor jongeren en nieuwkomers in Friesland, denkt de provincie.

Organisaties voor de Friese taal hebben verheugd en opgelucht gereageerd op de nieuwe BFTK. Sjirk Bruinsma, voorzitter van de Ried fan de Fryske Beweging: "Dit is een grote stap op weg naar gelijkwaardigheid. Het belang voor de Friese taal is enorm. Dit beschermt ons als minderheid."

Voorzitter van taaladviesorgaan DINGtiid Jan Koster is blij dat het Rijk zelf meer verantwoordelijkheid neemt voor de taal. "Eerst gaven ze de provincie geld en dan kon die het uitzoeken, nu is het iets gelijker verdeeld", zegt hij tegen het ANP.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl