NOS NieuwsAangepast

Minister van Onderwijs onderzoekt verlaging leerplichtleeftijd naar 4 jaar

Minister van Onderwijs Paul onderzoekt of de leerplichtleeftijd kan worden verlaagd van 5 naar 4 jaar. Ook kijkt ze of kinderen met een achterstand vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie kunnen worden gestuurd.

De demissionaire minister hoopt zo te voorkomen dat kinderen aan hun schooltijd met een achterstand beginnen. "Het is belangrijk om er vroeg bij te zijn", zegt haar woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving op RTL Nieuws, zodat ze "gelijke kansen" krijgen als andere kinderen.

Beide onderzoeken zijn al begonnen. De minister hoopt voor het einde van het jaar te kunnen zeggen of de door haar voorgestelde maatregelen het beoogde effect hebben en welke vervolgstappen er gezet kunnen worden.

Overigens zal er gezien de kabinetsformatie dan waarschijnlijk een nieuwe minister van Onderwijs zijn. Die zou de de wet dan kunnen aanpassen, Bij voldoende steun in Tweede en Eerste Kamer kan een wetswijziging een paar jaar later in werking treden.

Veel vierjarigen al naar school

De meeste kinderen van 4 jaar gaan al naar school, al vallen zij niet onder de leerplicht. Maar juist de kleine groep (3 procent) van kleuters die wegblijft, kampt vaak met achterstanden, zegt minister Paul.

Ook kunnen gemeenten kinderen vanaf 2,5 jaar oud, van wie het consultatiebureau vaststelt dat ze een achterstand hebben, al voorschoolse educatie aanbieden. Maar deelname daaraan is vrijwillig.

Volgens de laatste cijfers kwamen daar in 2022 ruim 53.000 peuters voor in aanmerking en ging een kwart van de ouders niet op het aanbod voor voorschoolse educatie in.

De PO-Raad ziet niet zoveel in het verlagen van de leerplichtige leeftijd, omdat de groep die pas met 5 jaar naar school gaat heel klein is. De sectorvereniging ziet meer in het beter toegankelijk maken van de kinderopvang, omdat daar eventuele achterstanden voorkomen kunnen worden.

Ook de Brancheroganisatie Kinderopvang is niet enthousiast. Directeur Emmeline Bijlsma: "Het verlagen van de leerplicht en het verplichten van de voorschoolse educatie gaan voorbij aan een groter maatschappelijk probleem. Liever zien wij dat de minister bij de aanpak van leerachterstanden kijkt naar het grotere plaatje waar kinderen al spelend opgroeien. Naar de ouders, de opvoeding en de wijk. "

De brancheorganisatie pleit voor het verhogen van de leerplicht naar 6 jaar omdat "het kinderbrein dan pas ontvankelijk is voor onderwijs".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl