NOS Nieuws

Gepensioneerden ABP mogen 'eindelijk' hun zegje doen over nieuw pensioen

  • Roeland Müller

    Verslaggever Economie

  • Roeland Müller

    Verslaggever Economie

Vandaag en morgen mogen gepensioneerden commentaar indienen op het plan dat ABP heeft gemaakt voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in 2027. Duidelijk is al dat veel gepensioneerden vinden dat ze er tot nu toe niet goed van afkomen qua inspraak en compensatie.

Het grootste pensioenfonds van Nederland, met 3 miljoen deelnemers, kwam onlangs met een transitieplan. Wettelijk is vastgelegd dat gepensioneerden een 'hoorrecht' hebben over zo'n plan. Dat houdt in dat belangenverenigingen met meer dan 1000 leden er commentaar op kunnen leveren.

Verdeling van het geld

Het overgrote deel van de Nederlandse pensioenspaarders gaat de komende jaren overstappen naar het nieuwe stelsel. De discussie over hoe dat overstappen gaat speelt nu ook volop bij andere fondsen.

De discussie zal vooral gaan om wat er moet gebeuren met de reserves van het pensioenfonds als de collectieve pensioenpot wordt opgedeeld in individuele potjes. Bij ABP is de dekkingsgraad momenteel iets meer dan 110 procent, wat neerkomt op zo'n 500 miljard euro. Ruim 450 miljard daarvan is nodig om de pensioenpotjes van deelnemers te vullen zonder dat iemand erop achteruitgaat.

De overige 45 miljard moet worden verdeeld. Bijna de helft daarvan houdt ABP achter de hand om eventuele economische schommelingen in de jaren rondom de overstap op te vangen. Daarnaast wordt geld gereserveerd om nog werkende deelnemers te compenseren die er mogelijk iets op achteruitgaan omdat in het nieuwe stelsel de pensioenpotten op een andere manier gevuld gaan worden.

Indexatie-compensatie

Gepensioneerden van ABP zijn bang dat ze achter het net vissen. Van de ABP-pensioenpot is nu 0,75 procent gereserveerd voor compensatie van gepensioneerden, die in de afgelopen vijftien jaar hun pensioenuitkering amper verhoogd zagen. De verenigingen van gepensioneerden vinden die indexatie-compensatie te weinig.

Ook vinden de gepensioneerden dat ze tot nu toe te weinig zijn betrokken bij het plan. In een brief aan de ABP-Pensioenkamer uitten de verenigingen hun "teleurstelling en groot ongenoegen". De Pensioenkamer bestaat uit afgevaardigden van vakbonden en werkgevers. Volgens de verenigingen kunnen zij het hoorrecht niet goed uitoefenen omdat ze tot nu toe niet betrokken zijn in het proces.

Evenredigheid

Toch laat de Pensioenkamer de sessies voor hoorrecht wel doorgaan. Roelf van der Ploeg, die de werknemers in de Pensioenkamer vertegenwoordigt, verdedigt de verdeling van het geld: "We hebben gekeken naar hoe we een zo evenwichtig mogelijk plan kunnen maken waarbij alle leeftijdsgroepen ongeveer evenveel krijgen. Wel kunnen wij bij de overgang niet alle ellende van het oude systeem repareren."

De klacht over het gebrek aan inspraak komt wel laat, zegt de Pensioenkamer. Desalniettemin is er nu toegezegd dat er een extra inspraakmoment komt, als na deze dagen de bedenkingen bij de gepensioneerden niet zijn weggenomen.

Vakbonden en De Nederlandsche Bank

Als het proces geen vertraging oploopt, wordt het plan in april via de vakbonden voorgelegd aan de achterbannen van de ABP-pensioensdeelnemers. En er zijn er nogal wat achterbannen: van ambtenaren en onderwijzers tot politieagenten en militairen. In april en mei wordt een tournee georganiseerd.

Als dit is doorlopen, en als het plan eventueel is aangepast, moet het verantwoordingsorgaan van ABP nog goedkeuring geven. Dat verantwoordingsorgaan bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van werkenden, gepensioneerden en werkgevers.

Pas als het transitieplan definitief is, moet het naar De Nederlandsche Bank worden gestuurd. Dat gebeurt dan met het zogeheten invaarbesluit, waarbij het pensioenfonds aangeeft of en wanneer de overstap wordt gemaakt naar een nieuw stelsel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl