Een waterzuiveringsinstallatie in Amsterdam
NOS Nieuws

Drinkwaterbedrijven tegen nieuw kabinet: help met aanpak watervervuiling

Waterschappen en drinkwaterbedrijven doen een dringend beroep aan een nieuw kabinet om de watervervuiling in Nederland aan te pakken. De organisaties worstelen met de hoeveelheid schadelijke stoffen in het water en willen dat er desnoods een wettelijk verbod komt op schadelijke stoffen, zo schrijven ze in een gezamenlijk pamflet.

De drinkwaterbedrijven noemen het een groot probleem dat er steeds meer schadelijke stoffen in het water zitten. Het gaat volgens voorzitter Pieter Litjens van Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, om onder meer nitraat uit de landbouw, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en PFAS, een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen.

"De inspanning wordt steeds groter", zegt Litjens. "Ik kan eerlijk gezegd niet aan mijn kinderen uitleggen dat we zo ongelofelijk veel investeren om rottigheid uit het water te halen die we er zelf in stoppen."

De waterschappen en waterbedrijven zeggen dat ze het niet meer alleen kunnen. Volgens voorzitter Van der Sande van de Unie van Waterschappen doen beide organisaties al heel veel. "We lopen hierbij alleen wel tegen de grenzen van onze mogelijkheden en bevoegdheden aan. Voor de ruimtelijke ordening en voor wetgeving hebben we het Rijk nodig", zegt hij.

Er wordt jaarlijks door alleen al de waterschappen meer dan een half miljard euro gestoken in de zuivering van het rioolwater. Per jaar wordt 2 miljard kubieke meter rioolwater gezuiverd.

Pleidooi voor verbod op PFAS

Vorig jaar concludeerde milieuorganisatie Natuur & Milieu op basis van een burgeronderzoek al dat de waterkwaliteit van Nederlandse sloten en plassen slecht blijft. En cijfers uit 2022 wezen al uit dat het meeste oppervlaktewater in Nederland niet voldoet aan de normen.

De waterschappen en drinkwaterbedrijven noemen "de nood heel hoog". Een verbod op PFAS zou kunnen helpen, zegt Litjens. Hij wijst erop dat het heel lastig is om die stoffen uit het water te krijgen. "En dan is het nog niet gegarandeerd dat het weg is. Het zal bij de bron aangepakt moeten worden." Bijvoorbeeld dus met een wettelijk verbod.

Ook zegt Litjens dat goed mestbeleid nodig is om minder nitraat in het water te krijgen. En dat geldt ook voor bestrijdingsmiddelen, zegt hij. Bestrijdingsmiddelen zijn heel lastig uit het water te filteren. "Het kan door wetgeving, door een verbod op stoffen. Het is aan de politiek om dat te bekijken. De inspanningen die wij moeten leveren om drinkwater schoon af te leveren bij de mensen wordt steeds groter."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl