Een verkoopstalletje op Texel met producten van de boer
In samenwerking met
NH
NOS Nieuws

Texelse boeren mogen weer beperkt horeca-activiteiten uitvoeren op hun erf

Boeren op Texel mogen van de gemeente op hun erf weer koffie en gebak aanbieden aan toeristen. De afgelopen tijd kregen kregen boeren waarschuwingsbrieven en dwangsommen vanwege die nevenactiviteiten. Volgens boerenorganisatie LTO kwam dat door een gedateerd bestemmingsplan en onduidelijke regels. De belangenclub stuurde deze maand daarom een brandbrief naar de gemeente met het verzoek dit te veranderen.

Volgens LTO is verbrede landbouw, waar het verkopen van boerenproducten op het eigen erf onder valt, niet goed geregeld in het bestemmingsplan voor het Texelse buitengebied. "Het plan werd vastgesteld in 2013, maar al tien jaar daarvoor opgesteld. Dus de ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar zijn er niet in beschreven", zegt de plaatselijke LTO-voorzitter Dirk de Lugt.

De afgelopen jaren is het aantal boeren dat koffie en thee aanbiedt aan toeristen toegenomen, zegt De Lugt. "Bij grote boerderijen is dat vastgelegd in het bestemmingsplan, maar bij kleine niet. Dus nu mag het soms wel en soms weer niet. Het is heel onduidelijk."

De gemeente trad handhavend op tegen ontwikkelingen waarvan twintig jaar geleden nog geen sprake was. "Het afgelopen jaar heeft een ware heksenjacht plaatsgevonden in het Texelse buitengebied", zei Dirk de Lugt eerder bij regionale omroep NH. Hij wilde dat de gemeente nieuwe regels zou opstellen.

Dak te hoog

De waarschuwingen en dwangsommen werden voor allerlei overtredingen opgelegd. Bijvoorbeeld omdat een boerenwinkeltje op de verkeerde plek op het erf stond, het dak te hoog was of omdat er geen koffie mocht worden geschonken zonder horecavergunning.

Nu komt de gemeente met nieuwe, concrete beleidsregels. "Hiermee bieden we ruimte, duidelijkheid en gelijkheid aan agrariërs", zegt burgemeester Mark Pol.

Kneuterigheid

Nu weten boeren waar ze aan toe zijn, zegt ook De Lugt. Er is een duidelijke richtlijn. "Een boer mag een kleine buitenplaats inrichten om koffie, thee en gebak te verkopen. Maar dan moet de boer wel een verbrede activiteit op het erf aanbieden." Dus bijvoorbeeld een rondleiding over de boerderij, kamperen bij de boer, of knuffelen met lammetjes. De horeca moet altijd ondergeschikt zijn aan andere activiteiten.

"Het gaat om de kneuterigheid die er nu is", gaat De Lugt verder. "Iemand die een fietstocht maakt en van plan is even bij een boer iets te drinken, dat moet kunnen." Een boer mag dan geen volledige maaltijd aanbieden volgens de regels. "Maar dat moeten we ook niet willen. Dit voorstel geeft een duidelijke grens aan."

De nieuwe regels worden in maart voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna neemt het college een definitief besluit. Vanaf dan kunnen boeren een vergunning aanvragen voor de nevenactiviteiten, want dat is wel noodzakelijk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl