NOS Nieuws

Overslag haven Rotterdam vorig jaar flink gedaald

De haven van Rotterdam verwerkte vorig jaar 439 miljoen ton aan goederen. Dat was ruim 6 procent minder dan in 2022. Er werden vooral minder kolen en containers via de Rotterdamse haven vervoerd.

"Het jaar 2023 kenmerkte zich door voortdurende geopolitieke onrust, lage economische groei als gevolg van hogere rentes en haperende wereldhandel", zegt Boudewijn Siemons, topman van Havenbedrijf Rotterdam over de gedaalde overslag.

Door de lage vraag naar kolen voor energiecentrales daalde de overslag daarvan met ruim 20 procent. Het aantal containers daalde met 7 procent. Dat kwam volgens de haven door de lagere consumptie en productie in Europa en het wegvallen van handel van en naar Rusland vanwege de sancties.

Er waren ook soorten goederen waarvan het vervoer wel steeg. Bijvoorbeeld agrarische bulkgoederen, ijzererts en schroot en LNG (vloeibaar gemaakt aardgas). Het havenbedrijf noemt het opvallend dat er 50 procent meer mais werd geïmporteerd. Boeren in Europa hadden te kampen met misoogsten door droogte en overstromingen. Daardoor werd er meer mais van elders gehaald.

Investeringen in energietransitie

Rotterdam heeft nog altijd de grootste haven van Europa. Het Havenbedrijf zegt fors te investeren in de energietransitie. Zo is in 2023 gestart met de bouw van wat een nationaal waterstofnetwerk moet worden. Ook is begonnen met de bouw van een walstroominstallatie voor cruiseschepen aan de Holland Amerikakade. Walstroom is een soort gigantische stekker waarmee cruiseschepen als ze aan wal liggen elektriciteit kunnen gebruiken in plaats van die zelf op te wekken met hun eigen brandstof. Dat laatste leidt tot flinke luchtvervuiling.

Ook begint de haven met de bouw van het grote Porthos-project. Daarbij wordt CO2 vanuit de Rotterdamse haven naar lege gasvelden onder de Noordzee getransporteerd.

Het havenbedrijf doet verder een oproep aan een nieuw kabinet om voldoende aandacht te hebben voor de overgang naar een duurzame economie. "We maken ons grote zorgen over het verslechterende investeringsklimaat en de concurrentiepositie van de industrie, zoals bijvoorbeeld de chemie, in Nederland", zegt topman Siemons. "Om tempo te houden in de energie- en grondstoffentransitie moeten er door de overheid moeilijke keuzes worden gemaakt. Bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn en Nederland moet weer dé vestigingsplek voor de innovatieve en duurzame chemie worden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl