Asielzoekers komen aan bij de noodopvang in Uden
NOS NieuwsAangepast

Asielbudget 2024 nu al te krap: 'moet ruim half miljard bij'

Het jaar is pas een paar weken oud, maar het demissionaire kabinet ziet nu al dat het budget om dit jaar asielzoekers op te vangen, niet toereikend is.

In een brief aan de Kamer staat in de nota van toelichting bij de begroting van Justitie en Veiligheid dat er voor dit lopende kalenderjaar nog eens minimaal een half miljard bij moet. Dat komt bovenop het bedrag dat voor dit jaar is begroot: ruim 4 miljard voor asiel en ruim 3 miljard voor de opvang van Oekraïners. Dat is al hoger dan voorgaande jaren.

Het extra bedrag dat nu nodig is, is 600 miljoen euro. Maar een woordvoerder van Justitie erkent dat bij de behandeling van de Voorjaarsnota kan blijken dat er misschien nog meer geld bij moet.

Het extra geld is nodig voor de noodopvang die het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) regelt. Dit om "te kunnen blijven zorgen dat het orgaan aan zijn wettelijke taak kan blijven voldoen", staat in de Nota van Toelichting.

De noodopvang is nodig omdat er onvoldoende reguliere plekken zijn. De onlangs ook door de Eerste Kamer aangenomen Spreidingswet moet die plekken gaan regelen, maar dat beleid moet eerst nog van de grond komen. Zolang dat niet zo is zullen de kosten voor noodopvang fors zijn, ziet ook VVD-Kamerlid Brekelmans. "Tijdelijke noodopvang is duur", erkent het Kamerlid tegenover de NOS, die zegt dat zijn fractie zal instemmen met de verhogingen.

'Jojobeleid'

NSC-Kamerlid Veldkamp ziet dat er op de asielbegroting "telkens te laag wordt begroot". Hij spreekt van jojobeleid, waarbij "ramingen en kosten" steeds "te laag ingeschat" worden. Of de partij van Omtzigt instemt met de voorgestelde verhogingen kan Veldkamp niet zeggen. Dat moet nog in de fractie worden besproken.

Dat de VVD in de Eerste Kamer onlangs voor de Spreidingswet stemde, vormt volgens de PVV (een van de partijen die aan de formatietafel zitten) een probleem. Tot nu toe is onduidelijk of dat probleem is opgelost.

De formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) hameren erop dat de instroom van asielzoekers nu fors omlaag moet. NSC-Kamerlid Veldkamp: "Uiteindelijk is het probleem de instroom. Je kunt spreiden wat je wilt, maar als de instroom omlaag gaat helpt dat pas echt bij de kosten van asielopvang."

Straks vanaf 17.00 uur praten demissionair staatssecretaris Van der Burg en de Tweede Kamer over de begroting voor asielzaken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl