Beveiliging bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam voor het liquidatieproces Marengo
NOS Nieuws

Openbaar Ministerie blij met rapport toezichthouder over getuigenbescherming

Het Openbaar Ministerie (OM) is blij met een rapport van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de manier waarop het OM invulling geeft aan zijn plicht om getuigen in rechtszaken te beschermen.

In dat rapport gaat de procureur-generaal in op de kritiek van advocaten dat het OM belastende verklaringen 'koopt' door kroongetuigen strafvermindering, een nieuwe identiteit en andere beloningen aan te bieden. Dat zou onder meer het geval zijn geweest in het Passage-proces over liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

Hij heeft in zijn onderzoek geen aanwijzingen voor het 'kopen' van belastende verklaringen gevonden. Evenmin is gebleken dat getuigen ruimere toezeggingen worden gedaan, naarmate het belang van de opsporing groter is.

Het OM noemt deze conclusies van groot belang. "Hierover vond namelijk geregeld discussie plaats in de strafzaken waarin kroongetuigen optraden."

De procureur-generaal vindt dat het OM op andere punten wel tekortschiet. Zo duurt het nemen van besluiten over beschermingsmaatregelen soms te lang en worden die besluiten niet altijd goed vastgelegd.

Het OM is het eens met de aanbevelingen en zal deze gebruiken bij "de verdere professionalisering van zijn taakuitvoering op het gebied van getuigenbescherming", aldus het OM.

Nabil B.

Samenvattend stelt de de procureur-generaal in zijn rapport dat er in zijn algemeenheid geen aanwijzingen zijn dat het OM getuigen onvoldoende beschermt. Het onderzoek was niet gericht op individuele zaken.

Het rapport gaat dan ook niet in op de bescherming van kroongetuige Nabil B. en zijn omgeving, waarin drie vertrouwelingen werden geliquideerd: zijn broer Redouan B., advocaat Derk Wiersum en vertrouwensman Peter R. de Vries. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) constateerde vorig jaar dat de politie en het OM in die zaak veel signalen hebben gemist dat het fout kon gaan.

Minister van Justitie Yesilgöz schreef de Kamer dat ze alle aanbevelingen van de OVV overneemt in nieuwe wet- en regelgeving. De bewaking en beveiliging van ernstig bedreigde personen komt in de toekomst bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid te liggen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl