Dijkwachters controleren een stuk dijk langs de Vecht
NOS Nieuws

Dijkinspecteurs inventariseren hoogwaterschade aan de dijken

Nu het peil in de Nederlandse rivieren aan het zakken is, inventariseren de waterschappen welke schade het water heeft aangericht.

Omdat de waterstanden dalen, worden ook de dijken beter zichtbaar. De komende dagen worden de dijken nog eens extra nagelopen op mogelijke schade. Volgens de Unie van Waterschappen is dit standaard na hoogwater.

"Vooral voor de waterschappen die echt te maken hebben gehad met het hoogwater", zegt een woordvoerder. "Het water heeft de afgelopen tijd veel afval en puin met zich meegenomen, dat kan ergens achter blijven haken en schade aanrichten."

Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om iets te zeggen over de schade. "Voor nu lijkt het erop dat er geen grote beschadigingen zijn, maar we hebben pas een beter beeld als alles nauwgezet is nagelopen."

Extra controle

Inmiddels is het water op de meeste plekken dermate gezakt dat de waterschappen zijn overgegaan op regulier beheer. Omdat het waterpeil in het Markermeer nog altijd erg hoog is, spreekt waterschap Hollands Noorderkwartier nog altijd van 'alarmfase 1'. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Ook het Visserseiland in Hoorn, het kunstmatige schiereiland van de gemeente, wordt nagelopen op schade. Afgelopen zondag stond het water er zo hoog, dat het water door de zandzakken sijpelde. Inmiddels is het water een flink stuk teruggetrokken maar de straat blijft voorlopig afgesloten.

Eerst moet de riolering worden geïnspecteerd, net als de mogelijke schade onder de grond, schrijft de regionale omroep NH. Ook de stroomkasten en bomen worden gecontroleerd. Vanwege al het water kan het zijn dat een boom als het ware is 'verdronken'.

Het water in Hoorn trekt zich terug maar is bevroren

Het waterschap is ook bezig in de Broekerhaven in Stede Broec. Door onbekende redenen is het waterpeil in de haven juist flink gezakt en wordt er zelfs water in gepompt. Het waterschap vermoedt dat dit komt door een lek, waardoor het water is weggestroomd. Dagelijks wordt gecontroleerd of de kades stabiel blijven. Ook wordt gezocht naar de oorzaak van het lek.

Mensen worden gewaarschuwd om voorlopig niet in de buitendijkse gebieden langs het IJsselmeer en Markermeer te komen. "Er kan in combinatie met wind nog steeds sprake zijn van wateroverlast bij buitendijkse gebieden", meldt het waterschap. "Door het uitzakkende water kan er schade ontstaan aan de oevers."

Drijvend afval

Het waterschap Vechtstromen in Overijssel kan inmiddels wel de schade inventariseren. Daak, oftewel drijvend afval, en knaagdieren kunnen een dijk verzwakt hebben. En het dalende water kan zogenoemde afschuivingen veroorzaken, stukken dijk die naar beneden zakken.

"Het water is hier sinds de laatste hoogwaterpiek ruim anderhalve meter gezakt", zei Jan Willem Hekman, gebiedsbeheerder van Waterschap Vechtstromen, gisteren tegen RTV Oost. Hij is tevreden over hoe de dijken het tijdens het hoogwater gehouden hebben. "Eigenlijk hebben we geen noemenswaardige problemen gehad", zegt hij.

Graafschade

De vrijwillige dijkwachters Wim Hadders en Jan van Hoek inspecteerden gisteren bij Hardenberg een stuk dijk van zes kilometer langs de Vecht. Ze zochten naar drijvend afval en eventuele schade aan de dijk. "Kleine stukken afval en takken maken niet zo veel uit", zegt Van Hoek. "Maar zo'n groot stuk hout kan de dijk wel degelijk beschadigen en dat willen we niet." Ze zijn ook alert op eventuele dijkverzwakkingen door bijvoorbeeld bevers, muskusratten en mollen die holen hebben gegraven.

Inmiddels is duidelijk dat het gecontroleerde stukje dijk op een aantal plekken is verschoven, maar volgens het waterschap Vechtstromen waren het geen grote stukken. "Wel is er meer graafschade door dieren aangetroffen", meldt het waterschap. "Omdat de dijken verzadigd zijn met water, zijn de mollen hoger in de dijk gekropen, waardoor de onderste gangen vol water liepen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl