Een oudere vrouw vangt thuis de kleinkinderen op. Foto ter illustratie
NOS Nieuws

Pensioenen gaan komend jaar bij kwart van fondsen niet omhoog

Bij ongeveer een op de vier Nederlandse pensioenfondsen wordt de pensioenuitkering komend jaar niet verhoogd. Afgelopen jaar werden de meeste pensioenen nog fors verhoogd, na jarenlange stilstand. Maar dat beeld verandert in 2024, meldt de Pensioenfederatie. Van ongeveer een op de drie fondsen is nog niet bekend of indexeren er komend jaar in zit.

De aanpassingen komend jaar variëren van 0 tot 8 procent. Bij een deel van de fondsen gingen de pensioenen in 2023 fors omhoog vanwege de prijsverhogingen in het voorgaande jaar. Maar andere fondsen verhogen op basis van loonverhogingen en daar komt pas nu de inhaalslag.

Vier van de vijf grootste fondsen verhogen de pensioenuitkering wel.

Verhogingen pensioenuitkeringen in 2024 bij de 5 grootste fondsen

fonds verhoging
ABP 3,03%
Zorg&Welzijn 4,80%
PME 3,26%
PMT 3,2%
bpf Bouw 0%

"Los van de keuze van indexeren op basis van lonen of prijzen heeft elk fonds te maken met andere omstandigheden. Dus maakt elk bestuur zijn eigen afwegingen," zegt voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie, waarbij vrijwel alle pensioenfondsen zijn aangesloten.

Het moment waarop het pensioenfonds de inflatie meet kan van invloed zijn op de verhoging. Zo mogen pensioenfondsen die de inflatie van september op september meten 0,2 procent indexeren, terwijl voor pensioenfondsen die van augustus op augustus meten 3 procent geldt.

Daarnaast kijkt een fonds of er in voorgaande jaren is verhoogd. Ook speelt een rol of een fonds volgens de wettelijke regels voldoende ruimte heeft om verhogingen door te voeren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl