Een impressie van de vismigratierivier
NOS Nieuws

Tweede fase aanleg vismigratierivier bij Afsluitdijk kan beginnen

De aanleg van een vissendoorgang in de Afsluitdijk komt in een stroomversnelling. Bouw- en baggerbedrijf Boskalis heeft de aanleg van het tweede gedeelte van de zogenoemde vismigratierivier op zich genomen. De rivier moet het voor vissen makkelijker maken om tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te zwemmen.

De Afsluitdijk beschermt tegen het water, maar is voor veel vissoorten een barrière. Momenteel kan een beperkt aantal vissen al tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer pendelen door de sluizen in de Afsluitdijk, maar vanwege de stroming is dat alleen weggelegd voor de sterke zwemmers.

Goed voor de visstand

Trekvissen als de paling, zalm, rivierprik en spiering willen zich het liefst in het IJsselmeer voortplanten, maar het lukt de vissen nu niet altijd om daar te komen. Straks worden de vissen naar de migratierivier geleid. Die ligt naast het spuicomplex bij het Kornwerderzand. Zo komen ze dan in het IJsselmeer terecht.

De jonge vissen zullen dan een tijdje blijven rondzwemmen in het IJsselmeer en zo bijdragen aan een verbeterde visstand. Dan zullen daar bijvoorbeeld meer spieringen gaan voorkomen, die op hun beurt weer voer zijn voor snoekbaarzen en palingen.

Het project moet de vispopulatie in het gebied een handje helpen:

Sinds 2019 wordt al aan de rivier gewerkt. Zo is het gedeelte aan de westelijke kant van het IJsselmeer al aangelegd en is het afgelopen najaar de doorgang in de Afsluitdijk afgerond. "Wat er nog komt, is de zuidoostelijke kant en het binnendeel: de befaamde kronkelende rivier", zegt projectmanager Wiepkje Elsinga van de provincie Friesland tegen Omrop Fryslân.

De migratierivier wordt in totaal vier kilometer lang met veel bochten. "De lengte van de rivier is zo bepaald dat het voor de vissen langzaam overgaat van het zoute naar het zoete water", legt Elsinga uit. "Het zorgt er ook voor dat het zoute water in de rivier blijft en niet in het IJsselmeer terechtkomt." Dit is niet alleen belangrijk voor de vissen: het IJsselmeer wordt ook gebruikt als bron voor drinkwater.

Aan de kant van de Waddenzee wordt volgens Elsinga nog druk gewerkt aan een opening van de migratierivier. "Daar komen straks de vissen naar binnen toe. In het eerste deel kunnen ze vervolgens wennen en tot rust komen. Daarna zwemmen de vissen onder de dijk door, naar de IJsselmeerkant en dan verder de slingerende rivier op."

Het baggerbedrijf gaat de komende maanden het ontwerp voor de rivier afmaken en wil eind 2024 beginnen met de aanleg. De verwachting is dat eind 2025 de eerste vissen de oversteek kunnen maken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl