Impressie van de vismigratierivier
In samenwerking met
Omrop Fryslân
NOS Nieuws

Gat in de Afsluitdijk gemaakt om vistrek te bevorderen

In de Afsluitdijk wordt een speciale passage voor vissen gemaakt. Doel is om het voor de dieren makkelijker te maken om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te zwemmen en terug.

De zogenoemde vismigratierivier komt bij het Friese Kornwerderzand. Vandaag is begonnen met de werkzaamheden, die naar verwachting vier jaar zullen duren.

Trekvissen hebben zoet en zout water nodig. Momenteel kan een beperkt aantal vissen al tussen de Waddenzee en het IJsselmeer pendelen door de sluizen in de Afsluitdijk, maar vanwege de stroming is dat alleen weggelegd voor de sterke zwemmers. Met de nieuwe passage kunnen grotere aantallen van onder meer de zalm, zeeforel, haring en aal heen en weer zwemmen.

Ook vissen die niet trekken, zoals de baars en snoekbaars, zouden door een verbeterd voedselaanbod moeten profiteren van de passage, denken de initiatiefnemers.

Impressie van de vismigratierivier

De vismigratierivier is een initiatief van de Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, It Fryske Gea, Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk en NetVISwerk. Hij wordt gerealiseerd door De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Friesland en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân.

Zeebioloog Wouter van der Heij van de Waddenvereniging zegt tegen Omrop Fryslân dat de Waddenzee voor ruim honderd vissoorten een belangrijke schakel in het leven is. "Door de aanleg van dijken en dammen zijn er wereldwijd veel trekroutes doorsneden. De vismigratierivier wordt een iconische vispassage op een iconische plek, waarmee Nederland met de Afsluitdijk opnieuw een internationaal voorbeeld stelt."

De vispassage is goed voor de biodiversiteit, zegt ecoloog Chris Bakker van It Fryske Gea. "De vismigratierivier heeft effect op de biodiversiteit in het IJsselmeer, waar veel meer trekvissen zullen zijn, en op de biodiversiteit tot ver in Friesland, waar veel meer soorten vis zullen voorkomen."

Advertentie via Ster.nl