NOS Nieuws

Immigratiedienst versnelt procedures voor gezinshereniging uit Gaza

  • Nina Jansen

    redacteur Binnenland

  • Nina Jansen

    redacteur Binnenland

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat sneller beslissen over gezinsherenigingsaanvragen van Palestijnen in Nederland met familieleden in Gaza, laat de dienst weten aan de NOS. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bekijkt of zij deze groep bij een positieve beslissing ook kunnen helpen Gaza te verlaten.

In totaal zijn er ongeveer tien spoedprocedures ingediend. Het gaat om enkele tientallen gezinsleden die in Gaza zijn, vooral partners en minderjarige kinderen. Deze aanvragen zullen nu met voorrang worden behandeld. Hoe snel dat kan, kan de IND niet zeggen. "Dat ligt bijvoorbeeld aan de complexiteit van de aanvraag en of er wel of geen identiteitsdocumenten aanwezig zijn", laat een woordvoerder weten.

Grens oversteken

In het gunstigste geval wordt de spoedprocedure binnen enkele weken afgehandeld, maar het is de vraag of de gezinsleden bij een positieve beslissing van de IND de grens tussen Gaza en Egypte kunnen oversteken. Die grens gaat maar af en toe open. Palestijnen met een buitenlands paspoort kunnen op een evacuatielijst komen. Inmiddels hebben 26 personen met een Nederlands paspoort op die manier Gaza verlaten, veertien Nederlanders zitten voor zover bekend nog vast in Gaza.

Voor mensen met een positieve beslissing op gezinshereniging geldt dat Nederland hen nu nog niet helpt om Gaza te verlaten en naar Nederland te komen, omdat zij niet aan de opgestelde criteria voldoen. "Vanwege de uitzonderlijke, zeer schrijnende en gevaarlijke omstandigheden in Gaza bekijken we momenteel of we deze criteria kunnen verruimen om ook kinderen en gezinsleden te helpen die een positief besluit hebben van de IND voor een aanvraag van een verblijfsvergunning in het kader van gezinshereniging, maar deze nog niet in handen hebben", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Niet voldoende

Een beslissing van de IND alleen is nog niet voldoende voor Palestijnen uit Gaza om naar hun familie in Nederland te kunnen reizen. Daarvoor is ook een inreisvisum nodig van de Nederlandse ambassade in Caïro. Ook voor 7 oktober, de dag van de terroristische aanslagen van Hamas, was het al moeilijk om Gaza uit te komen via Egypte, zelfs met een visum of een uitnodiging van Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bekijkt nu dus toch of ze daarbij kunnen helpen.

Dat de aanvragen nu met spoed bekeken gaan worden, is volgens Vluchtelingenwerk en asieladvocaat Wil Eikelboom uniek. Toch is het nog de vraag hoe lang het duurt voordat er daadwerkelijk een beslissing van de IND ligt. De beslistermijn voor een aanvraag voor gezinshereniging ligt normaal gesproken op negentig dagen, maar duurt soms meer dan een jaar.

"Hoe lang de IND over zo'n aanvraag doet, ligt mede aan de capaciteit bij de IND, maar ook bepalend is hoeveel bewijs er is. Zijn er bijvoorbeeld geboorteaktes die bewijzen dat je inderdaad familie bent? Zo nee, dan moet er DNA-onderzoek worden gedaan, dat kan het vertragen", aldus Eikelboom.

"In het geval van Gaza kan zo'n DNA-onderzoek alleen worden gedaan bij de ambassade in Caïro, dus dan moet je de grens over." De IND laat weten "te begrijpen dat het op dit moment feitelijk onmogelijk is om hiervoor de grens van Gaza te passeren", maar dat dit overblijft "als manier om dit aannemelijk te maken". Met andere woorden: als de identiteit van de familieleden onvoldoende kan worden vastgesteld, dan moeten zij om die reden alsnog in Gaza blijven.

Afghanistan

Volgens Eikelboom is het niet het moment om de aanvragen voor gezinshereniging met familieleden uit Gaza tot op de laatste komma te beoordelen. "Het lijkt in dat opzicht een beetje op de situatie in Afghanistan, daar zijn ook veel mensen achtergebleven omdat er veel te lang is gesteggeld. Ik zou zeggen: zet die mensen gewoon op de lijst, ook al is er DNA-onderzoek nodig. Ga niet moeilijk doen over stempels, er is acute nood."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij geen invloed hebben op "wie er op de uiteindelijke lijsten voor de Rafah Border Crossing komen", maar "alleen namen kunnen aandragen". Vanwege internationale afspraken kunnen dat "geen mensen zonder link met Nederland" zijn.

Dat de beslissingen op gezinshereniging in de gunstigste gevallen binnen enkele weken worden genomen, komt doordat de IND de aanvragen nog inhoudelijk moet beoordelen. "Binnen enkele weken is al stukken sneller dan enkele maanden", laat een woordvoerder weten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl