Marc Overmars bij Royal Antwerp FC
NOS Voetbal

Overmars jaar geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag in Ajax-periode

Marc Overmars heeft een jaar schorsing opgelegd gekregen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Daar komt ook nog een voorwaardelijke schorsing van een jaar bij, met een proeftijd van twee jaar. Dat valt te lezen in de uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Het ISR concludeert dat Overmars zich in zijn periode als directeur voetbalzaken bij Ajax niet heeft gehouden aan de regel dat hij zich 'onthoudt van seksuele intimidatie via welke communicatiemiddelen dan ook' en het reglement Seksuele Intimidatie dus heeft overtreden.

De schorsing houdt in dat hij vanaf de datum van de uitspraak een jaar lang geen functie mag uitoefenen binnen voetbalbond KNVB of bij aan de KNVB verbonden organisaties. Zijn werkzaamheden in België kan Overmars dus blijven uitvoeren. Hij ging enkele weken na zijn ontslag bij Ajax aan de slag als technisch directeur bij het Belgische Antwerp.

De uitspraak kan vanuit de KNVB wel worden doorgestuurd naar de FIFA. Als de wereldvoetbalbond de straf overneemt, kan dat wel gevolgen hebben voor zijn werkzaamheden in België.

Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, laat haar licht schijnen over eventuele internationale consequenties:

Olfers over Overmars: 'In beginsel moeten uitspraken naar de FIFA worden gestuurd'

Of de KNVB dat ook gaat doen, is nog niet duidelijk. De voetbalbond zegt de uitspraak te bestuderen en te bekijken wat de consequenties zijn.

Ook Royal Antwerp FC, de huidige club van Overmars, beraadt zich nog. "Als onze club de uitspraak en de motivering heeft kunnen bestuderen, zal er communicatie volgen", laat een woordvoerder van de regerend landskampioen weten.

Eén aanklacht bewezen

Op 4 juli van dit jaar werd er aangifte gedaan tegen Overmars. De aanklager verweet Overmars dat hij naar meerdere personeelsleden, onder wie oud-speelsters, seksueel getinte berichten en/of foto's en video's heeft gestuurd en dat hij verder is binnengedrongen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk.

De tuchtcommissie acht één aanklacht bewezen. De meldster van die aanklacht had ruim 300 pagina's aan WhatsApp berichtenverkeer over een periode van ruim 3,5 jaar aangeleverd, die door een deskundige zijn bestudeerd. "Veruit het grootste deel van die berichten (van Marc Overmars aan de meldster) is seksueel getint en bevat eenzijdig zeer expliciet materiaal (tekst en foto's)."

De andere aantijgingen zijn niet voldoende aannemelijk geworden, volgens het ISR.

Veel publiciteit

Bij de beoordeling van de vraag wat een gepaste straf was, heeft de tuchtcommissie meegenomen dat de kwestie veel publiciteit heeft gekregen en dat Overmars daardoor is beschadigd.

"De tuchtcommissie is van oordeel dat het niet zuiver is dat het bestuur en directie van het ISR zich tijdens het onderzoek in de media op deze wijze over deze kwestie hebben uitgelaten", staat in de uitspraak.

Tegelijkertijd nam het ISR in aanmerking dat Overmars, zoals hij zelf ook heeft verklaard, zich gedurende langere tijd schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en daarmee meerdere keren in strijd heeft gehandeld met het reglement Seksuele Intimidatie.

"Van Overmars had, gelet op zijn functie als statutair bestuurder en feitelijk leidinggevende binnen de organisatie van Ajax, verwacht mogen worden dat hij zich bewust was geweest van de voorbeeldfunctie die hij had en dat hij zich van dergelijk gedrag had onthouden, ook wanneer hij meende dat het geschiedde op basis van wederkerigheid en vrijwilligheid", zo valt te lezen in de uitspraak van het ISR.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl