NOS Nieuws

Test die noodzaak van chemo bij borstkanker vaststelt voortaan vergoed

De basiszorgverzekering vergoedt voortaan testen die kunnen voorspellen hoe groot het risico is dat borstkanker terugkeert bij vrouwen boven de vijftig jaar. Het Zorginstituut Nederland zegt dat daardoor jaarlijks vijfhonderd vrouwen veilig af kunnen zien van chemotherapie.

Het gaat volgens het instituut om vrouwen met beginnende borstkanker met specifieke kenmerken van de tumor en weinig tot geen uitzaaiingen.

De vrouwen met deze specifieke soort borstkanker hebben een goede overlevingskans. Na de behandeling, bijvoorbeeld een operatie of bestraling, krijgen ze vaak ook chemotherapie om de kans op terugkeer te verkleinen. Soms wordt geen chemotherapie gestart als uit een risico-inschatting blijkt dat de kans op terugkeer klein is. Als wordt getwijfeld of chemotherapie zinvol is, dan kan een van de testen worden gedaan die dus voortaan worden vergoed door de basisverzekering.

Genen in kaart brengen

Het gaat om de testen MammaPrint en Oncotype DX. Die testen brengen de genen van de tumor in kaart en voorspellen op basis daarvan wat het risico is dat de kanker terugkomt. De testen zijn aanvullend op de standaardrisicoschatting.

Eerder werden de testen niet vergoed door de basiszorgverzekering omdat er volgens het Zorginstituut Nederland niet voldoende bewijs was dat vrouwen veilig af konden zien van aanvullende chemotherapie. De testen werden in sommige gevallen wel uitgevoerd, maar dat werd dan uit een ziekenhuispotje betaald.

Overbehandeling voorkomen

Bij een kleine groep borstkankerpatiënten die in een vroeg stadium zitten van de ziekte, waarbij er sprake is van maximaal drie uitzaaiingen, is er vaak twijfel over wat de daadwerkelijke winst is van een aanvullende behandeling met chemotherapie. Dat zegt Mustafa Coşkuntürk, internist-oncoloog in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, dat is gespecialiseerd in borstkanker.

Hij legde in het NOS Radio 1 Journaal uit hoe de testen werken. "Er wordt gekeken naar zeventig genen in het borstkankerweefsel. Door analyse te verrichten op genen met hoog en laag risico wordt bepaald wat het risico is op terugkeer van de ziekte."

Coşkuntürk is blij dat de testen vergoed worden. Hij voert soms gesprekken met collega's en patiënten over de toegevoegde waarde van chemotherapie. "Chemotherapie heeft impact op een patiënt. Met de testen kunnen we veilig afzien van een aanvullende behandeling met chemotherapie om zo overbehandeling te voorkomen."

Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter van het Zorginstituut Nederland, noemt het besluit een voorbeeld van passende zorg. "Dankzij deze testen doen we echt iets aan de overbehandeling van kankerpatiënten. Geen nare bijwerkingen meer en dus meer kwaliteit van leven. Deze vrouwen kunnen sneller herstellen en hun leven weer oppakken."

Volgens het Zorginstituut Nederland is het opnemen van de testen in de basiszorgverzekering ook goed voor de samenleving. "Het voorkomen van overbehandeling leidt tot minder onnodige zorgkosten en betere inzet van schaars zorgpersoneel."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl