Exterieur van het Berlaymontgebouw, het hoofdkwartier van de Europese Commissie.
NOS Nieuws

Europese Rekenkamer: onvoldoende zicht op miljarden van EU-herstelfonds

De controle op de besteding van meer dan 700 miljard aan coronahulpgeld van de Europese Unie schiet tekort, stelt de Europese Rekenkamer.

Het enorme hulpfonds had een aantal doelstellingen, waaronder het groener en veerkrachtiger maken van de economie van de EU. Lidstaten konden leningen krijgen en subsidies ontvangen om deze doelstellingen te behalen. Wel moesten ze voldoen aan een aantal voorwaarden: het geld moest voor een groot deel gaan naar vergroening en digitalisering en de plannen moesten bijdragen aan economische groei, werkgelegenheid en sociale veerkracht van een land.

Om te controleren of de doelen van het EU-herstelfonds daadwerkelijk bereikt worden, werd een monitorsysteem bedacht. In een verslag laten de controleurs van de Europese Rekenkamer vandaag weten dat dit systeem niet voldoende duidelijkheid geeft over het behalen van die doelstellingen

Meer geld dan ooit tevoren

Zo werden er veertien graadmeters vastgesteld, waarmee in de gaten wordt gehouden of de algemene doelstellingen van het fonds worden gehaald. Maar volgens de Rekenkamer is er van alles mis met die graadmeters. Sommige investeringen die gedaan worden met het EU-geld kunnen bijvoorbeeld helemaal niet aan zo'n graadmeter worden gekoppeld. Bovendien dekken alle graadmeters samen de algemene doelstellingen van het fonds maar gedeeltelijk.

Ook wordt er onvoldoende gemeten of de investeringen die lidstaten doen met het geld daadwerkelijk de gewenste resultaten behalen.

En dus concludeert hoofdonderzoeker Ivana Maletić dat met het huidige monitorsysteem onvoldoende kan worden vastgesteld of de doelstellingen van het fonds worden behaald. "Via het EU-herstelfonds ontvangen de lidstaten meer geld dan ooit tevoren, maar burgers moeten weten of de basisdoelstellingen worden gehaald en hoe het geld wordt besteed."

De Rekenkamer vindt dat de Europese Commissie verbeteringen moet doorvoeren en bijvoorbeeld precies moet bijhouden hoe de lidstaten het geld besteden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl