NOS Nieuws

Europese Commissie wil eigen windenergie-industrie aanzwengelen

Vergunningen voor windmolenparken moeten veel sneller worden afgegeven en er moet meer geïnvesteerd worden in de sector. Dat staat in een actieplan van de Europese Commissie, bedoeld om de Europese windenergie-industrie een impuls te geven.

Zo'n boost is hard nodig. Want hoewel afgelopen jaar veel nieuwe windmolens in de EU zijn geplaatst, is het nog bij lange na niet genoeg om de ambities voor 2030 waar te maken. De komende zes jaar moet de energie die met windmolens wordt opgewekt meer dan verdubbelen.

De Europese windenergiesector groeit weliswaar, maar loopt ook tegen steeds meer problemen aan. De hoge inflatie, trage besluitvorming van overheden en stevige concurrentie uit China zitten veel bedrijven dwars. Er zijn sterke aanwijzingen dat Chinese windmolenbedrijven subsidies krijgen uit Peking. Hierdoor kunnen ze goedkoper windmolens leveren.

Europese markt beschermen

De commissie wil met het actieplan voorkomen dat de Europese windmolenindustrie uit de markt wordt geprijsd. Zo moet in de toekomst bij aanbestedingen van windmolenparken niet alleen gekeken worden naar de goedkoopste bieder. Welk bedrijf bouwt de windmolens bijvoorbeeld op de milieuvriendelijkste manier? In landen als Nederland en Frankrijk wordt dit al meegewogen.

Maar ook het afgeven van vergunningen moet dus veel sneller. In sommige landen kan zo'n procedure op dit moment wel tien jaar duren. Er loopt al een regeling die het EU-lidstaten mogelijk maakt de vergunningsprocedure flink te versnellen. Volgende maand kijkt de Europese Commissie of deze regeling mogelijk kan worden verlengd.

Vanuit de windenergiesector wordt enthousiast gereageerd op de plannen uit Brussel. "De Europese Commissie heeft de afgelopen jaren de energiestrategie van Europa opnieuw ontworpen en dit is voor ons de kroon op het werk", zegt Jan Vos, voorzitter van de Nederlandse Wind- en Energieassociatie. "De klimaatuitdaging is in de afgelopen jaren ook niet minder geworden, dus er moet actie worden ondernomen door Europa."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl