Een typisch beeld uit de coronatijd: een click-and-collectpunt in Amersfoort
NOS Nieuws

Belastingdienst vordert coronaschuld in, eerste dwangbevelen verstuurd

De Belastingdienst is afgelopen maand begonnen aanmaningen te sturen naar 27.000 ondernemers die hun hele coronabelastingschuld in één keer moeten afbetalen. Dat gebeurt omdat ze te ver achterlopen met terugbetalen.

De eerste dwangbevelen zijn gestuurd en de Belastingdienst heeft aan deurwaarders opdracht gegeven om bij een paar honderd ondernemers beslag te leggen. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Rij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om de belastingen die ondernemers tijdens corona mochten uitstellen. Sinds oktober vorig jaar moeten die opgebouwde belastingschulden worden terugbetaald in termijnen. Ondernemers hebben daarvoor in principe vijf jaar de tijd, maar tienduizenden ondernemers liepen achter of hadden nog helemaal geen betaling gedaan.

Overeind gehouden

Wie ondanks waarschuwingen te veel achterliep kon te maken krijgen met invorderen, maakte de Belastingdienst maanden geleden bekend. De hele schuld moet dan in één keer worden afbetaald. Lukt dat niet, dan kunnen ze uiteindelijk deurwaarders verwachten.

In coronatijd zijn heel weinig bedrijven failliet gegaan, onder meer vanwege steunmaatregelen vanuit de overheid waaronder dit belastinguitstel. Bedrijven waar het al niet goed mee ging konden overeind blijven met die steun.

De laatste maanden loopt het aantal faillissementen weer wat op, maar in vergelijking met de periode voor corona is het nog steeds niet hoog. Dat de Belastingdienst zich weer hard opstelt zou ertoe kunnen leiden dat bedrijven waar het al lang slecht mee gaat toch stoppen of failliet gaan.

Hulp vragen

Eind augustus kondigde de staatssecretaris aan bij 35.000 ondernemers te gaan invorderen maar een deel van die ondernemers is toch nog in actie gekomen, blijkt uit de brief. 2000 van hen hebben de schuld in één keer afbetaald, 2000 anderen hebben hun achterstand ingelopen en 4000 hebben gevraagd om hulp.

Bij de overige 27.000 ondernemers is de invordering afgelopen maand dus opgestart. Het gaat vooral om kleine bedrijven die veelal een schuld van onder de 20.000 euro hebben. Na een aanmaning volgen dwangbevelen, waarmee beslag kan worden gelegd op spullen van de ondernemer. In totaal staat bij deze ondernemers een schuld van 1 miljard euro uit.

Het ministerie van Financiën benadrukt in de brief dat ondernemers in elk stadium nog om hulp kunnen vragen, ook als er al een dwangbevel is verstuurd. De staatssecretaris roept ondernemers die dat nog niet gedaan hebben om hulp te zoeken bij de Belastingdienst of hulporganisaties.

Meer intrekkingen

Later deze maand wordt bij nog 8000 andere ondernemers de betalingsregeling ingetrokken omdat ze te veel achterlopen. Half november krijgen 30.000 ondernemers met achterstanden een waarschuwingsbrief. Als zij binnen twee weken niet in actie komen volgt ook voor hen het intrekken van de betalingsregeling.

Tijdens de coronacrisis hebben in totaal 400.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid om belastingen uit te stellen. In totaal ging het om een bedrag van 47,7 miljard euro.

Een jaar geleden stond er nog 19,6 miljard euro open bij zo'n 266.000 ondernemers. Die hadden vijf jaar de tijd om dat af te lossen. Inmiddels hebben nog zo'n 193.000 ondernemers een betalingsregeling.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl