Het Provinciehuis in Flevoland
In samenwerking met
RTV Oost
NOS Nieuws

Coalitieakkoorden provincies zijn weinig concreet, zegt onderzoeksbureau

De provincies schuiven lastige keuzes voor zich uit bij urgente thema's als stikstof en klimaat. Dat is een van de conclusies van organisatieadviesbureau Berenschot op basis van onderzoek naar de huidige provinciale coalitieakkoorden.

Het bureau deed een eerste analyse naar de twaalf coalitieakkoorden na de verkiezingen in maart van dit jaar op basis van trefwoorden en plannen. Het onderzoeksbureau noemt de coalitieakkoorden "in het algemeen overwegend beleidsarm, weinig concreet en gesloten op hoofdlijnen".

Volgens het onderzoek worden er veelal geen harde keuzes gemaakt over hoe de doelen gerealiseerd moeten worden. Volgens Berenschot staat in de akkoorden vaak alleen wat de provincies níet willen. Zo staat er in negen van de twaalf akkoorden dat provincies in de komende vier jaar niet zullen meewerken aan gedwongen uitkoop van boeren ten behoeve van stikstofreductie.

'Bemoeilijkt en vertraagt'

Sommige thema's worden weinig genoemd, terwijl die voor de kiezer juist belangrijk waren, stellen de onderzoekers. In het akkoord van Overijssel worden de woorden 'stikstof' en 'stikstofreductie' bijvoorbeeld slechts één keer genoemd, schrijft RTV Oost. Hoe het stikstofprobleem moet worden aangepakt, laten de provincies allemaal in het midden. Volgens de onderzoekers kan dat oplossingen in de praktijk bemoeilijken en vertragingen.

Wel zijn er grote verschillen in genoemde thema's tussen de provincies. Zo is economie het belangrijkste thema in Brabant en Flevoland en wordt werkgelegenheid het meest genoemd in Groningen. De term 'milieucriminaliteit' wordt alleen in het Brabantse coalitieakkoord genoemd.

BBB

De BBB was bij de afgelopen verkiezingen de grote winnaar en zit in tien van de twaalf provinciale colleges. BBB-fractievoorzitter Carla Evers reageert bij de omroep op de conclusies van het bureau over het akkoord in haar provincie: "Het is inderdaad een akkoord op hoofdlijnen, met wat wij belangrijk vinden. Maar we willen ook niet alles bij voorbaat vastzetten. We willen ruimte laten om met elkaar de komende vier jaar - dus met coalitie, oppositie en vooral de inwoners - samen te bepalen wat het beste is voor Overijssel."

Veel van de provincies leggen met deze coalitieakkoorden de bal bij het Rijk, vindt het bureau. "Rijk en provincies wachten nu vooral op elkaar om de benodigde lastige keuzes te maken. Die impasse moet doorbroken worden", aldus de onderzoekers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl