NOS Nieuws

Vijf vragen (en antwoorden) over de stijgende zorgpremie

De zorgpremie is sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2006 nog nooit zo hard gestegen, zo maakte verzekeraar DSW bekend. En komende jaren zal die premie nog verder oplopen, is de verwachting.

Waar wordt al dat geld aan uitgegeven en maken zorgverzekeraars nu hoge winsten? Die vragen beantwoorden we hieronder.

Hoe hard is de gemiddelde zorgpremie afgelopen jaren gestegen?

Bij alle zorgverzekeraars is de afgelopen jaren de zorgpremie flink gestegen. In onderstaande grafiek is te zien dat de basispremie in 2006 nog 88 euro per maand was en we dit jaar 137,50 euro betalen. Een stijging van 55 procent dus.

Maar daar zit wel een belangrijke kanttekening bij, want het zorgverzekeringspakket is sinds 2006 flink uitgebreid. Je krijgt voor die hogere premie dus ook veel meer zorg vergoed.

De basisverzekering is niet de enige manier waarop je meebetaalt aan de zorgkosten, want werkgevers betalen ook een deel mee via de inkomensafhankelijke bijdrage. Die bijdrage gaat volgend jaar iets omlaag.

Daarnaast gaat er ook nog een deel van het overheidsbudget naar de zorg. Als laatste betaal je zelf ook nog extra voor de zorg, via het eigen risico van 385 euro.

Waar gaat dat geld voor de zorgpremie naar toe?

Alle zorgverzekeraars moeten op de website publiceren waar ze hun geld aan uitgeven. VGZ spendeert bijvoorbeeld dit jaar 73 euro per jaarpremie aan bedrijfskosten, terwijl dat bij Zilveren Kruis 57 euro is.

Ook het bedrag dat ze opzijzetten voor wanbetalers verschilt: bij DSW is dit 3 euro per premie, terwijl het bij het Zilveren Kruis 8 euro is.

Het overgrote deel van de zorgpremie geven verzekeraars uit aan zorg. Hieronder zie je bijvoorbeeld waaraan DSW het geld ongeveer zegt uit te geven:

Waarom gaat de zorgtoeslag nu juist omlaag?

Het kabinet had de zorgtoeslag dit jaar tijdelijk verhoogd om de koopkracht van mensen met lagere inkomens te verbeteren. Die verhoging wordt nu weer teruggedraaid.

Hoeveel zorgtoeslag mensen volgend jaar precies krijgen, wordt pas later bekendgemaakt. De verwachting is dat eenpersoonshuishoudens maximaal 1523 euro in een jaar krijgen en gezinnen maximaal 2913 euro. Dat is nog altijd een stuk meer dan in 2022.

Maximale zorgtoeslagen in euro's (* = raming)

2022 2023 2024
Eenpersoonshuishouden 1336 1858 1523*
Gezin 2553 3180 2913*

Kan je zorgverzekering goedkoper?

Dat kan, omdat verzekeraars vaak korting geven als je je eigen risico verhoogt. Het verplicht eigen risico is 385 euro, dit kan je zelf met maximaal 500 euro ophogen. Dat leidt vaak tot een korting van zo'n 10 tot 20 euro per maand.

Dat is natuurlijk wel alleen goedkoper als je volgend jaar geen of nauwelijks zorg gebruikt.

Ook kun je mogelijk bij sommige zorgverzekeraars nog een budgetpolis nemen, die vaak een paar euro's per maand goedkoper is. Dan kun je vaak maar bij een klein aantal ziekenhuizen en zorgverleners terecht voor niet-spoedeisende zorg, voor de rest moet je bijbetalen.

Strijken zorgverzekeraars de winst op?

Zorgverzekeraars mogen sinds 2006 geen winst meer uitkeren aan bijvoorbeeld aandeelhouders. Als zij meer binnenkrijgen dan ze uitgeven, komt dat dus bij hun financiële reserves.

Er zijn regels die ervoor moeten zorgen dat zorgverzekeraars genoeg geld in kas houden, zodat ze financieel gezond blijven. Die reserves bij zorgverzekeraars zijn dan ook groot, maar zijn de afgelopen jaren wel gedaald.

Dat komt mede doordat zorgverzekeraars de afgelopen jaren de stijging van de zorgpremie dempten, door een deel uit eigen kas bij te leggen. In 2022 was dat 72 euro per verzekerde, bij elkaar ruim 1 miljard euro.

DSW maakt dit jaar bekend dat niet meer te kunnen doen, waardoor er voor het eerst een kostendekkende premie aan klanten doorberekend wordt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl