Een vliegtuig stijgt op van luchthaven Schiphol
NOS NieuwsAangepast

Schiphol krijgt natuurvergunning, ondanks controversieel-verklaring

Schiphol heeft een natuurvergunning gekregen. Dat schrijft demissionair minister Van der Wal aan de Tweede Kamer, waar de kwestie zeer gevoelig ligt. Tot nu toe voldeed de luchthaven niet aan de stikstofregels, maar was er sprake van een gedoogconstructie.

Van der Wal schrijft dat ze zich bewust is van de gevoeligheid in de Tweede Kamer, maar dat ze de vergunning toch heeft verleend omdat het gaat om een "individuele vergunningsaanvraag" die voldoet aan de wettelijke criteria en procedures.

"Dat staat los van politieke afwegingen of politieke besluitvorming", zegt ze. "Bovendien vind ik het belangrijk dat Schiphol voldoet aan wet- en regelgeving." Met andere woorden: tot nu was dat niet zo, en werkte Schiphol min of meer illegaal. Daar wil ze met de vergunning een einde aan maken.

Schiphol noemt het in een reactie een belangrijk moment omdat de luchthaven hiermee weer voldoet aan geldende wet- en regelgeving. "Het laat ook zien dat Schiphol voldoet aan alle eisen die de wet natuurbescherming stelt."

Tegen zere been Tweede Kamer

In januari liet Schiphol weten voldoende stikstofrechten van boerenbedrijven in de omgeving te hebben opgekocht om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen. Onder meer het opkopen van rechten was tegen het zere been van een groot deel van de Tweede Kamer.

In februari nam de Tweede Kamer een motie aan van GroenLinks, Partij voor de Dieren en BBB om geen natuurvergunning te verlenen zolang Schiphol niet kon garanderen "dat de luchtvaart op een eerlijke manier bijdraagt aan het oplossen van het stikstofprobleem en aan alle nationale en internationale voorwaarden is voldaan".

Van der Wal reageerde daar vlak voor de val van het kabinet op. Zij schreef dat het wat haar betreft goed zat en dat de motie was "afgedaan". Deze brief is nog niet door de Tweede Kamer behandeld, en inmiddels ook controversieel verklaard, wat betekent dat er tot de verkiezingen niks mee wordt gedaan. Maar de demissionaire minister zegt dus dat zij niet anders kan dan toch een vergunning verlenen.

500.000 vluchten per jaar

Deze natuurvergunning biedt ruimte tot maximaal 500.000 vluchten per jaar. Hoeveel vluchten uiteindelijk zijn toegestaan hangt af van wat er in een zogeheten luchthavenverkeersbesluit komt te staan, waarin regels staan over geluidshinder op de luchthaven. Aan zo'n besluit wordt gewerkt, maar daarvoor was eerst deze natuurvergunning nodig.

Vanwege de geluidsoverlast wil het kabinet dat Schiphol krimpt naar 440.000 vluchten. Inmiddels is dat voorlopig naar boven bijgesteld, naar 452.500 vluchten per jaar.

Kamerlid De Hoop noemt het namens de fracties van PvdA en GroenLinks ongekend dat Schiphol "midden in deze klimaat- en stikstofcrisis" een vergunning krijgt voor "nog meer vluchten".

"Terwijl de landbouw, industrie en mobiliteit allemaal hun eerlijke bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de stikstofcrisis, heeft het demissionaire kabinet, door slecht beleid, het recht van de sterkste laten prevaleren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl