Een dronefoto van chemiebedrijf Chemours
NOS NieuwsAangepast

Advocaat Ficq boos over brief Chemours aan Gommers: 'Volkomen misplaatst'

Chemiebedrijf Chemours heeft een brief gestuurd aan Diederik Gommers met daarin een uitnodiging voor een bezoek aan hun fabriek in Dordrecht. De ic-arts is een van de aangevers in een groep van ruim 3000 bezorgde omwonenden die de directie van Chemours voor de rechter slepen. Advocaat Bénédicte Ficq is ontsteld over de brief, bevestigt ze na berichtgeving van het AD. "Dit is volkomen misplaatst."

In de brief, ondertekend door directeur An Lemaire van Chemours Nederland, wordt Gommers gevraagd zijn mening over de gezondheidsrisico's in de omgeving van de fabriek bij te stellen en langs te komen. Hem wordt verweten dat hij zich "als arts en wetenschapper" baseert op "eenzijdige berichtgeving die veelal niet feitelijk is".

Omwonenden van Chemours, onder wie dus Gommers, maken zich zorgen vanwege de gevaarlijke stoffen die de fabriek uitstoot. Ze houden het bedrijf en de leidinggevenden verantwoordelijk voor vervuiling met pfas en beschuldigen Chemours ervan dat het die vervuiling jaren onder de pet heeft gehouden.

Afgelopen juni toonde Zembla aan dat de directie al tientallen jaren wist van de ernstige vervuiling van bodem, lucht en oppervlaktewater door de uitstoot en lozingen van pfoa en GenX, maar er niets aan deed.

'Onwaarschijnlijk onverschillig'

Dat Gommers, die vlak bij de fabriek woont, zich publiekelijk aansloot bij de omwonenden leidde tot extra aandacht voor de aangifte. Volgens advocaat Ficq was dat de reden om hem uit te nodigen. "Hij is de prominentste figuur in een zware strafzaak en ze hopen via hem hun straatje schoon te vegen."

Ficq was verbaasd toen Gommers haar de brief liet zien. "Dat ze dit proberen te downplayen via zo'n brief, is zo'n onwaarschijnlijk bewijs van onverschilligheid", zegt ze. Gommers gaat niet op de uitnodiging in. "Hij laat zich niet inpalmen door Chemours." Ze heeft ook het Openbaar Ministerie, dat de zaak-Chemours onderzoekt, op de hoogte gebracht.

Benedicte Ficq bij de groepsaangifte tegen Chemours

In de brief stelt Chemours ook voor dat Gommers zich "bij laat praten" door Eveline Schurink, directeur van de Dienst Gezondheid & Jeugd van de GGD Zuid-Holland Zuid. Die was bij een recente hoorzitting van Provinciale Staten over de gezondheidseffecten van de uitstoot. In de brief wordt geopperd dat zij zou kunnen uitleggen dat bepaalde typen kanker niet vaker voorkomen in de buurt van de fabriek. De GGD laat weten niets af te weten van de brief en er "enorm door te zijn verrast".

Chemours bevestigt dat Schurink niet wist dat ze in de brief werd genoemd. Het bedrijf heeft spijt van dat misverstand, maar zegt dat het juist verwees naar de informatie van de GGD omdat die gericht en onafhankelijk onderzoek heeft gedaan. De brief was volgens Chemours vooral bedoeld als uitgestoken hand naar Gommers. "De draai die mevrouw Ficq nu probeert te geven aan een simpele uitnodiging tot gesprek is ronduit belachelijk", laat het bedrijf weten.

Provincie tegen Chemours

Het chemiebedrijf was vandaag ook onderwerp van gesprek in de Statenvergadering van Zuid-Holland. Daar werden meer dan twintig moties ingediend om Chemours te dwingen om te stoppen met het lozen van alle schadelijke stoffen. Gedeputeerden willen daar het uiterste tegen doen, maar zeggen ook dat de wettelijke mogelijkheden beperkt zijn.

Zo namen de Zuid-Hollandse Staten een motie aan om een grondige nulmeting te laten uitvoeren naar de pfas-waarden in de bodem en het water, binnen een straal van 15 kilometer rond Chemours. Ook het zwemwater en de actuele uitstoot moeten voortaan continu worden gemonitord.

Daarnaast moet de provincie met de landelijke politiek bekijken of er meer maatregelen kunnen komen tegen milieuovertredingen en risico's voor de gezondheid.

Grote schadeclaim

Stilleggen van Chemours noemde het provinciebestuur onhaalbaar. De provincie wilde eerder de vergunning voor de lozingen al aanscherpen, maar de rechter oordeelde toen dat dat niet zonder meer kan, omdat daarvoor de wettelijke mogelijkheden ontbreken. Gedeputeerde Zevenbergen (VVD) zei daarover: "Als we Chemours stilleggen worden we meteen voor de bestuursrechter gedaagd en ook privaatrechtelijk kunnen we dan een grote schadeclaim verwachten."

Chemours zelf houdt vol dat het de uitstoot van pfas al enorm heeft teruggedrongen en dat het overheden altijd heeft geïnformeerd over de stoffen die het produceert.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl