NOS Nieuws

Meer internationale studenten blijven na hun studie in Nederland werken

Steeds meer internationale studenten blijven na hun studie in Nederland werken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de internationale studenten die in het studiejaar 2018-2019 afstudeerden, had 32 procent een jaar later een baan in Nederland. Eerdere jaren lag dat percentage rond de 20 procent.

Vooral met een diploma dienstverlening, informatica, onderwijs of techniek op zak vinden veel internationale studenten binnen een jaar na hun afstuderen een baan in Nederland. Studenten management, bedrijfs- en personeelswetenschappen of psychologie vertrekken juist vaak weer. Minder dan een derde van deze groep werkt na een jaar in Nederland.

Minder Engelstalige les

Mogelijk zit in de cijfers een corona-effect omdat de pandemie in het onderzoeksjaar uitbrak, maar dat is volgens het CBS nu nog niet te zeggen. Al met al zijn de cijfers volgens demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs goed nieuws, omdat de internationale afgestudeerden een bijdrage leveren aan de Nederlandse kenniseconomie.

"We hebben dat internationale talent hard nodig, met name in tekortsectoren als de techniek en IT", zegt Dijkgraaf. "Uit het onderzoek van het CBS blijkt ook dat relatief veel studenten in die sectoren gaan werken."

Toch zou de minister graag zien dat een hoger percentage internationale studenten in Nederland blijft. "Het kunnen krijgen van een baan is een van de factoren die de blijfkans voor internationale afgestudeerden verhoogt", zegt Dijkgraaf. "Ik wil die blijfkans verhogen door de binding van internationale studenten met Nederland te versterken."

Dat wil hij onder meer doen door weer meer lessen in het Nederlands te laten geven. De gedachte is dat het onderwijs hierdoor minder aantrekkelijk wordt voor internationale studenten die de taal niet spreken. Als ze de taal wel leren, is de kans weer groter dat ze na hun studie in Nederland blijven.

Propvolle collegezalen

Het groeiende aantal internationale studenten zorgt al enige tijd voor problemen. Zo zitten de collegezalen propvol, is de werkdruk voor docenten hoog en is er veel te weinig woonruimte voor zowel de internationale als de Nederlandse studenten.

Dit is een van de redenen dat steeds meer Nederlandse studenten langer thuis blijven wonen. Afgelopen jaar waren er 23.700 kamers te weinig. Dit kan volgens onderzoeker Kences oplopen tot zo'n 57.000 kamers in 2030-2031.

Om deze redenen zei Dijkgraaf eerder dit jaar dat hij de komst van internationale studenten toch wil afremmen, al is dit een lastige opgave. Studenten hebben binnen de Europese Unie het recht om overal te studeren. Nederland mag studenten uit de EU dus niet zomaar een opleiding ontzeggen.

Goede werkcultuur

De Chinese Yibing Wang is een van de studenten die besloot te blijven. Ze werkt hier nu als grafisch vormgever. Het hoge niveau van Engels en de vriendelijke, behulpzame mensen brachten haar naar eigen zeggen naar Nederland.

"Soms zeggen we dat Nederlanders als kokosnoten zijn: hard van buiten en zacht van binnen," zegt Yibing. Vooral van de administratie van de overheid is ze onder indruk. "Het is hier goed geregeld."

Yibing vroeg na haar studie een visum aan voor een 'zoekjaar', waarmee studenten van buiten de Europese Unie een jaar kunnen zoeken naar een baan. Dat was volgens haar stressvol, omdat ze weinig hulp kreeg.

Inmiddels heeft ze dus een baan en is ze niet van plan om terug te gaan naar China. "De werkcultuur is daar niet fijn voor vrouwen en er is veel leeftijdsdiscriminatie", vertelt ze. "Hier kan je zelfs grapjes maken met je baas."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl