NOS NieuwsAangepast

Ziekteverzuim daalt opnieuw, CBS spreekt van trend

De daling van het ziekteverzuim onder werknemers zet door. Zowel in het eerste als het tweede kwartaal was het verzuim lager dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel is het ziekteverzuim in Nederland nog altijd relatief hoog.

In het tweede kwartaal kwam het aantal zieke werknemers uit op 5 procent, oftewel vijftig op de duizend werkenden. Vanwege de seizoensverschillen wordt het cijfer altijd vergeleken met dat uit dezelfde periode van een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2022 stond het ziekteverzuim op 5,4 procent. Het is voor het eerst in zeven jaar dat het ziekteverzuim in het tweede kwartaal is afgenomen.

Het CBS spreekt van een dalende trend omdat ook in de eerste drie maanden van dit jaar het aantal zieke werknemers afnam. Toen kwam dit percentage uit op 5,7, tegen 6,3 een jaar eerder.

Toch ligt het ziekteverzuim nog altijd ver boven de periode van voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland. In 2019 was het percentage zieken onder werkenden 4,3.

Gezondheids- en welzijnszorg

In alle sectoren daalde in het tweede kwartaal het ziekteverzuim, met uitzondering van de financiële dienstverlening. Daar bleef het percentage gelijk. Wel kent deze sector met 3,1 procent het minste verzuim.

Het hoogste verzuimpercentage heeft nog altijd de gezondheids- en welzijnszorg. Maar met 7,0 procent werd ook in deze bedrijfstak minder verzuimd dan in 2022. De daling was een half procentpunt.

Maatschappelijke context en post-covid-uitstroom

Jurriaan Penders, bedrijfsarts en medisch directeur van arbodienst HumanCapitalCare, denkt dat de daling van het ziekteverzuim onder meer te maken heeft met een wat rustigere maatschappelijke context. "Verzuim ontwikkelt mee met maatschappelijke onrust. Als mensen zich zorgen maken, is hun 'rugzak' sneller vol en zijn ze sneller overbelast. En dan melden ze zich sneller ziek." Volgens hem is het sentiment rondom zaken als oorlog, inflatie en corona nu wat rustiger geworden. "En daardoor kunnen mensen andere problemen wellicht wat makkelijker hanteren."

Ook speelt volgens hem mee dat mensen die door corona langdurig ziek zijn geworden, nu 'uitstromen' uit de verzuimcijfers. "Mensen met bijvoorbeeld postcovid tellen maximaal twee jaar mee in het ziekteverzuim. Daarna kom je in de WIA-regeling terecht en word je niet meer meegeteld in de verzuimcijfers."

De arbeidsmarkt is nog steeds erg krap. Toch beginnen werkgevers beter om te gaan met deze krapte, vindt Penders. Ook dat kan een van de oorzaken zijn van het dalende verzuim. "In de discussie over vast en flex wordt bijvoorbeeld in de zorg beter gekeken naar wat vaste werknemers nodig hebben. Ze krijgen meer inspraak in de roosters. En er wordt meer gekeken naar voldoende rusttijd zodat je kan herstellen van werk. En dat maakt dat vaste medewerkers het beter volhouden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl