Een aardappelveld wordt beregend.
NOS NieuwsAangepast

Kamer wil dat Nederland tegen toelating onkruidmiddel glyfosaat stemt

Nederland moet komende maand tegen de Europese toelating van onkruidmiddel glyfosaat stemmen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer.

Minister Adema van Landbouw moet in oktober in de Europese Commissie namens Nederland stemmen over een voorstel om glyfosaat, een middel dat in de landbouw wordt gebruikt om gewassen te beschermen tegen onkruid, voor een periode van vijftien jaar opnieuw toe te laten. Op initiatief van de Partij voor de Dieren en GroenLinks roept een meerderheid in de Kamer hem op tegen te stemmen.

Onvoldoende bekend

Volgens GroenLinks en Partij voor de Dieren leggen verschillende wetenschappelijke studies een verband tussen het gebruik van glyfosaat en de ziekte van Parkinson. Ook wijzen ze erop dat glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is.

Volgens de twee partijen erkent voedselveiligheidsorganisatie EFSA dat er nog onvoldoende bekend is over de relatie tussen gifresten op voedsel en effecten op bacteriën in de darmen.

Verder wijzen ze op de schadelijkheid van glyfosaat voor de biodiversiteit, waaronder het waterleven en bijen, en het risico voor de drinkwaterwinning.

Aanvullend onderzoek

Minister Adema zegt in een reactie dat het kabinet nog geen standpunt heeft ingenomen. Het Europese agentschap voor chemicaliën heeft eerder gezegd dat er geen reden is om te veronderstellen dat glyfosaat kankerverwekkend is. Over de schadelijke effecten op het menselijk zenuwstelsel is minder bekend. Daarom wil Adema wachten op de uitkomsten van aanvullend onderzoek.

Volgens Adema komt de motie nu te vroeg. "Het is een belangrijk thema, ook voor de landbouw. Ik wil dit daarom op een zorgvuldige manier doen", zei hij in een Kamerdebat. Maar partijen waren het er niet mee eens, omdat het onderzoek nog jaren kan duren. Daarom roepen ze het kabinet op in oktober tegen te stemmen. Adema zal naar verluidt voor de stemming in Brussel de Kamer informeren over het kabinetsstandpunt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl