Eerstejaars studenten maken kennis met elkaar in het Oosterpark in Amsterdam tijdens de Intreeweek
NOS Nieuws

Veel meer aanvragen voor basisbeurs dan verwacht bij herinvoering

Veel meer studenten dan verwacht hebben een basisbeurs aangevraagd, meldt Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De instantie die de financiering voor studenten regelt, stelde de deadline op 1 september en verwachtte zo'n 435.000 aanmeldingen. Ruim 454.000 hebben dat inmiddels gedaan.

Een duidelijke verklaring voor het hoge aantal aanvragen heeft DUO nog niet. De eerdere prognose werd gebaseerd op het aantal studenten vanuit het leenstelsel dat nog recht heeft op een beurs, in combinatie met het verwachte nieuwe aantal studenten.

Dat het er nu zo veel meer zijn dan verwacht kan komen doordat studenten die geen gebruikmaakten van het leenstelsel dat met de basisbeurs wel gaan doen. Daarnaast kunnen er meer jongeren zijn gaan studeren dan verwacht. Scholen hebben tot 1 oktober om aan DUO de leerlingen door te geven, dan kan er een analyse worden gedaan.

Van leenstelsel terug naar basisbeurs

De basisbeurs is vanaf dit studiejaar 2023/2024 weer terug in het hoger onderwijs. De beurs komt in de plaats van het leenstelsel, dat gold sinds 2015.

Idee achter het leenstelsel was dat studenten met welgestelde ouders geen geld van de overheid nodig hadden en dat met de besparingen de kwaliteit van het onderwijs werd verbeterd.

Al snel kwam kritiek op het leenstelsel omdat studenten hoge schulden opbouwden. De terugkerende basisbeurs is een prestatiebeurs: het geld dat een student maandelijks ontvangt wordt omgezet in een gift als binnen 10 jaar een diploma wordt behaald.

Aanvragen ook na 1 september

Thuiswonende studenten hebben recht op 110,30 euro per maand. Voor uitwonende studenten is dat 439,20 euro, inclusief een tijdelijke verhoging van 164,30 euro vanwege de inflatie.

Aanvragen kunnen ook na 1 september nog worden gedaan, alleen ontvangen studenten de financiering dan niet direct in de eerste maand van het studiejaar.

Hoewel er veel aanvragen binnenkwamen bij DUO, lijken ook nog veel studenten studiefinanciering mis te lopen. Mbo-studenten krijgen sinds dit studiejaar dezelfde voordelen als hbo'ers, maar dat is niet bij iedereen bekend.

Voordelen mbo'ers

Vooral ouders van mbo-studenten weten niet wat er allemaal verandert in de studiefinanciering voor hun kind, blijkt uit onderzoek in opdracht van DUO. Dat onderzoek werd gestart omdat ouders vaak bij DUO aankloppen met vragen over studiefinanciering.

Een van die voordelen voor mbo'ers is dat de bijverdiengrens vervalt. Net zoals hbo'ers mogen ze straks onbeperkt bijverdienen, eerst lag daar een maximum op van 16.000 euro per jaar. Ook mag de studieschuld van mbo-studenten tegenwoordig in 35 jaar worden afbetaald, waar dat voorheen binnen 15 jaar was.

DUO liet onder 500 ouders van studenten onderzoeken of ze wisten van de wijzigingen. Slechts een kwart was op de hoogte.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl