NOS NieuwsAangepast

Ook Eerste Kamer akkoord: basisbeurs komt definitief terug

Het is nu zeker dat de basisbeurs in het hoger onderwijs terugkomt. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd dat de beurs met ingang van het komende studiejaar weer wordt ingevoerd.

De beurs komt in de plaats van het leenstelsel, dat gold sinds 2015. Idee achter dat systeem was dat studenten met welgestelde ouders geen geld van de overheid nodig hadden en dat met de besparingen de kwaliteit van het onderwijs werd verbeterd.

Beide Kamers met algemene stemmen

Maar in de loop van de tijd leverden steeds meer partijen kritiek op het leenstelsel: veel studenten bouwden hoge schulden op en dat leidde bij grote groepen tot stress. Ook de kwaliteitsimpuls bleef achter bij de verwachtingen.

Bij de laatste formatie spraken VVD, D66, CDA en ChristenUnie af dat er weer een basisbeurs voor alle studenten zou komen, met een inkomensafhankelijke aanvullende beurs.

De Tweede Kamer stemde in februari met algemene stemmen in met het wetsvoorstel van minister Robbert Dijkgraaf om de beurs weer in te voeren en ook in de Eerste Kamer stemde niemand tegen.

Tegemoetkoming

De nieuwe basisbeurs bedraagt voor uitwonende studenten 275 euro per maand, thuiswonende studenten krijgen 110 euro.

Eenmalig komt daar in het studiejaar 2023-2024 vanwege de sterk gestegen kosten van boodschappen en energie voor uitwonende studenten 164 euro per maand bij.

Mensen die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd, krijgen als gebaar een tegemoetkoming van 1436 euro.

Het is vandaag de laatste dag van de oude Eerste Kamer. Vanmiddag neemt de senaat afscheid van de vertrekkende leden. Volgende week worden de nieuwe leden beëdigd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl