NOS NieuwsAangepast

Stikstofnormen worden strenger, natuur is er slechter aan toe dan gedacht

 • Sarah Bürmann

  redacteur Binnenland

 • Thomas Spekschoor

  verslaggever

 • Sarah Bürmann

  redacteur Binnenland

 • Thomas Spekschoor

  verslaggever

Nederland krijgt de komende tien jaar te maken met strengere stikstofeisen dan de normen die nu gelden. Beschermde natuurgebieden hebben meer last van stikstof dan gedacht, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Aan de hand van dat onderzoek worden iedere tien jaar stikstofnormen vastgesteld.

Het gaat om de zogenoemde KDW, de Kritische Depositiewaarde. Dat is de maximale hoeveelheid stikstof die een natuurgebied aan kan zonder dat de natuur er verslechtert.

De NOS berichtte vorig jaar al over een uitgebreid internationaal onderzoek waaruit bleek dat de bestaande stikstofnormen niet streng genoeg zijn. Nederlandse wetenschappers hebben nu onderzocht wat de uitkomsten van dat internationale onderzoek betekenen voor de Nederlandse stikstofnormen.

Gemiddeld mag in natuurgebieden de komende jaren zo'n 7 procent minder stikstof neerkomen dan tot nu toe, met uitschieters tot 36 procent.

De NOS legde de nieuwe normen op de kaart van de stikstofgevoelige natuurgebieden in Nederland. Daaruit blijkt dat in bijna 47 procent van de gebieden de normen strenger worden. Een kleine 3 procent krijgt juist minder strenge normen. Voor de rest verandert niets.

 • NOS/Sjoerd Mouissie
  In deze natuurgebieden worden de stikstofnormen strenger
 • NOS/Sjoerd Mouissie
  In een groot deel van de Veluwe wordt de stikstofnorm strenger

De afgelopen jaren kwam er veel te veel stikstof neer in stikstofgevoelige natuurgebieden, waardoor de natuur achteruitgaat.

Doordat ons land niet binnen de wetenschappelijk vastgestelde stikstofgrenzen blijft, mag er ook vaak niet gebouwd worden. Om weer ruimte te krijgen voor nieuwe bouwvergunningen en de natuur te herstellen, hoopt de overheid de komende jaren duizenden boeren te laten stoppen met hun bedrijf in ruil voor een financiële vergoeding.

Het demissionaire kabinet wil dat in 2030 in 74 procent van de stikstofgevoelige natuurgebieden niet langer te veel stikstof neerkomt. Nu de stikstofnormen strenger worden, wordt het moeilijker om dat te halen.

Er is al geruime tijd kritiek op de KDW, de stikstofnorm die wordt gehanteerd. Veel politieke partijen willen van de grenswaarde af, omdat die niet flexibel is. Ook het kabinet zoekt een alternatief, maar tot nu toe is dat niet gevonden. Zolang het er niet is, blijven rechters de KDW gebruiken als ze bijvoorbeeld moeten oordelen of een bouwproject door kan gaan.

De wetenschappers van de Universiteit van Wageningen keren zich in hun rapport tegen de kritiek op de KDW. "Met nadruk zij gesteld dat de in dit rapport uitgevoerde KDW-schattingen aan de conservatieve kant zijn," schrijven ze. Als dit onderzoek over tien jaar weer wordt uitgevoerd, zou dat volgens een andere, strengere methode moeten gebeuren, vinden de betrokken wetenschappers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl