Demonstranten van Greenpeace bij Tata Steel in IJmuiden
NOS NieuwsAangepast

Greenpeace start procedure tegen Staat om uitblijven stikstofmaatregelen

Greenpeace sleept de Nederlandse Staat voor de rechter. De milieuorganisatie vindt dat de aanpak van de stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden veel te langzaam gaat. Nu het kabinet is gevallen, vreest ook Greenpeace dat een hoop beleidsplannen op de plank blijven liggen. "Tijd die de natuur nu echt niet meer heeft".

"De stikstofaanpak van het demissionaire kabinet is aantoonbaar onvoldoende om de meest kwetsbare natuur te redden", zegt directeur Andy Palmen van Greenpeace Nederland. "Er is tot nu toe nauwelijks stikstof gereduceerd, het landbouwakkoord is geklapt en uit recente natuurdoelanalyses blijkt dat de natuur er nog slechter voor staat dan een jaar geleden."

Palmen doelt met de natuurdoelanalyses op het recente onderzoek van de Ecologische Autoriteit. Daarnaast zouden de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen een verwaarloosbaar effect hebben gehad: "De huidige reductie van stikstof is een druppel op een gloeiende plaat", aldus de actiegroep.

'Plant- en diersoorten verdwijnen'

Het ministerie van Landbouw erkende dat de stikstofdepositie, de hoeveelheid stikstof die ergens neerdaalt, de afgelopen vier jaar gemiddeld maar 5-7 mol per hectare per jaar is teruggedrongen. Terwijl jaarlijks gemiddeld 370 mol te veel stikstof neerdaalt op de natuurgebieden.

Daardoor komen natuurgebieden als Nationaal Park de Alde Feanen in Friesland, oude eikenbossen en heidevlaktes op de Veluwe zeer binnenkort in de problemen, stelt Greenpeace. De biodiversiteit zou zo onder druk staan, dat in 2025 al plant- en diersoorten kunnen verdwijnen.

Als het aan Greenpeace ligt worden vergunningen van piekbelasters, die veel stikstof uitstoten, per direct ingetrokken. Ook moet er volgens de organisatie een maximum gesteld worden aan het aantal te houden dieren per hectare en zouden bedrijven die veel uitstoten in kwetsbare natuurgebieden moeten worden opgekocht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl