Een deel van de dennen dat moeten wijken om de duinen vrij spel te geven
In samenwerking met
NH Nieuws
NOS Nieuws

Duizenden bomen Bergen aan Zee worden gekapt om duinzand weer te laten stuiven

Bij Bergen aan Zee worden 13.000 grove dennen gekapt om het duinzand weer te laten stuiven. Dat zou volgens beheerder PWN de conditie van het duingebied bij het kustdorp moeten verbeteren.

"We zetten ons elke dag in om de duinen in topconditie te houden. Daarbij is het soms nodig om een handje te helpen", stelde PWN eerder bij NH Nieuws.

De Duinstichting en de Fietsersbond verzetten zich tegen de bomenkap, maar de gemeente legt hun bezwaren nu grotendeels naast zich neer en heeft een kapvergunning verleend.

Gezond duingebied stuift

Het plan om de 13.000 grove dennen, ongeveer zestien hectare, weg te halen werd vorig jaar oktober gepresenteerd door PWN. "De dennen die we gaan kappen komen hier niet van nature voor. We willen terug naar inheemse natuur", aldus Niels Hogeweg van PWN toen.

Door de bomen weg te halen ontstaat er een grotere doorgang voor de wind richting het achterliggend duingebied. Dat is belangrijk, stelt PWN, want het gaat niet goed met meer dan zestig hectare duinnatuur bij het kustdorp. Hogeweg: "Dat komt door te veel stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust. In een gezond duingebied heeft de wind vrij spel, stuift het zand."

De Duinstichting was de eerste die tegen de kapplannen protesteerde, zelfs al voordat ze officieel naar buiten kwamen. De stichting wijst erop dat zeven jaar geleden voor het duingebied bij Schoorl, nog geen tien kilometer naar het zuiden, een soortgelijk voorstel werd gedaan. Daar zou volgens de oorspronkelijke plannen zelfs bijna 100 hectare dennenbos moeten verdwijnen om plaats te maken voor stuifzand.

"Dit is pure verminking", zei Joke Volkers van de Duinstichting toen. "In het klimaatakkoord van Parijs staat dat we juist bomen moeten planten, en hier gaan ze kappen. Dat is toch de omgekeerde wereld?"

Luwte, schaduw en geur

Het aantal hectares dat gekapt wordt bij Schoorl is uiteindelijk aanzienlijk teruggebracht. Maar de bezwaren zijn in zeven jaar tijd niet veranderd.

"Net als in de Schoorlse duinen zijn wij nu tegen het kappen bij Bergen aan Zee. Vanwege de aanwezige flora en fauna", aldus Jan Engelbregt van de Duinstichting bij NH Nieuws. "En we strijden ook voor de bezoekers van het gebied die genieten van de bossen, de luwte, schaduw en geur."

Ook de Fietsersbond maakte bezwaar omdat de fietspaden bij het gebied mogelijk zullen onderstuiven.

'Geen gronden om te weigeren'

Toch verleent de gemeente Bergen dus een kapvergunning. "Uit onderzoek bleek dat er geen gronden zijn om te weigeren", aldus het college van B&W.

Tegen de kap kunnen nog bezwaren worden ingediend. In principe wil PWN dit najaar met het werk beginnen. De beheerder zegt de 16 hectare dennenbos elders te compenseren met nieuwe aanplant.

Advertentie via Ster.nl