Flamingo's in een Grieks Natura 2000-gebied
NOS NieuwsAangepast

Europees Parlement stemt in met afgezwakte natuurherstelwet

Het Europees Parlement heeft met een nipte meerderheid ingestemd met de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Er stemden 336 Europarlementariërs voor het voorstel, 300 tegen en 13 onthielden zich van stemming.

Vorige maand stemde een meerderheid van de EU-milieuministers al voor een afgezwakte versie van de wet. Hierin staat dat EU-lidstaten zich ervoor moeten inspannen om te voorkomen dat de natuurgebieden achteruitgaan. In het oorspronkelijke voorstel was het een verplichting voor de lidstaten om dit te voorkomen.

Ook tijdens de stemming vandaag zijn er amendementen aangenomen die de ambities van de wet nog iets afzwakken.

Vooraf was het spannend of de natuurherstelwet het zou halen in het Europees Parlement. Enkele lidstaten en de christendemocratische EVP-fractie hadden zich tegen het wetsvoorstel van Timmermans gekeerd.

Tegenstanders vreesden een soortgelijke situatie als de stikstofcrisis in Nederland, waarbij delen van de samenleving "op slot" moesten. Ook is de wet volgens tegenstanders "te vaag". Daardoor zouden de juridische gevolgen voor bijvoorbeeld woningbouw en infrastructurele projecten onduidelijk zijn. De sociaaldemocraten stelden daarentegen dat de christendemocraten al maanden weigerden te onderhandelen over het voorstel.

Volgens de Commissie is de wet hard nodig omdat zo'n 80 procent van de natuurgebieden in de EU in slechte staat verkeert. Ook in Nederland gaat het niet goed. Recent bleek uit natuurdoelanalyses dat verreweg het grootste deel van de beschermde Nederlandse natuur er slecht voor staat.

Verder onderhandelen

Nog zijn de onderhandelingen over de wet niet helemaal afgesloten. Uit de stemming vandaag komt een aangepast voorstel. Daarover gaat het Europees Parlement met de 27 EU-lidstaten in gesprek om tot een eindvoorstel voor de natuurherstelwet te komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl