Eurocommissaris Frans Timmermans
NOS NieuwsAangepast

Meerderheid EU-milieuministers stemt voor natuurherstelwet

Een meerderheid van de 27 EU-ministers van Milieu heeft in Luxemburg, zoals verwacht, voor de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans gestemd. Daarmee is een belangrijke eerste horde genomen. Maar om de wet erdoor te krijgen, is ook de steun van het Europees Parlement nodig.

Nederland is tegen de invoering van de wet. Voornamelijk omdat het kabinet vreest voor een herhaling van de stikstofcrisis. Minister Van der Wal zei tijdens de stemming dan ook dat ze wil dat de wet wordt uitgesteld.

Volgens haar is de wet, zonder aanpassingen, niet werkbaar voor Nederland. Voornamelijk omdat er in haar ogen te weinig rekening wordt gehouden met de nationale omstandigheden zoals de grote bevolkingsdichtheid in Nederland. Ze zegt zich zorgen te maken over het verlammende effect van de wet.

Afgezwakt voorstel

In juni vorig jaar kwam Timmermans met zijn wet, een belangrijk onderdeel van zijn Green Deal - allerlei plannen en wetten om ervoor te zorgen dat de EU in 2050 klimaatneutraal is. Voornaamste doel van de natuurherstelwet is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen.

Constant Swinkels doet veldonderzoek in de Ooijpolder. Door een deel te maaien en een deel niet, kijkt hij waar de insecten blijven als de begroeiing verdwijnt.

Met een schepnetje de polder in om de natuur te redden

Volgens Timmermans verkeert 81 procent van de natuurgebieden in de EU in slechte staat. De afgezwakte wet houdt in dat EU-lidstaten moeten "trachten om de benodigde maatregelen te nemen die tot doel hebben om te voorkomen dat deze natuurgebieden sterk achteruitgaan", zo staat in het voorstel.

In het oorspronkelijke voorstel zouden de lidstaten moeten 'verzekeren' dat delen van natuur niet verder achteruit mogen gaan, een resultaatverplichting.

Tegen verslechteringsverbod

Van der Wal zegt vooral tegen dat zogenoemde verslechteringsverbod te zijn. Ze zegt veel liever te willen zien dat de natuur wordt "ingevlochten in onze gebouwde omgeving". Om er voor te zorgen dat de natuur niet verslechtert vreest ze ervoor dat er "project voor project moet worden onderbouwd" hoe dat moet gebeuren. Van der Wal stelt dat het voorstel te veel juridisch is dichtgetimmerd en dat er - in de toekomst - mogelijk geen ruimte meer is voor flexibiliteit binnen de lidstaten.

Om de wet er nu door te krijgen moet er ook in het Europees Parlement worden gestemd. Maar de grootste fractie, de christendemocraten zijn fel tegen de wet. Maar nu de lidstaten voor de wet hebben gestemd, wordt het voor die fractie moeilijker om het verzet door te zetten.

Rond 10 juli volgt de laatste stemming in het Europees Parlement, daarna moeten de 27 landen en het EP samen onderhandelen over een eindvoorstel voor de wet. Die ligt er dan op zijn vroegst volgend voorjaar, vlak voor de Europese verkiezingen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl