In deze kamer op het ministerie van Algemene Zaken wordt gesproken over voortzetting van het overleg over de asielaanpak
NOS NieuwsAangepast

Al uren onderhandelingen over asiel tijdens gespannen kabinetsberaad

Op het ministerie van premier Mark Rutte wordt al uren "in een goede sfeer" gepraat over het asielvraagstuk. Volgens bronnen wordt er door de betrokken ministers onderhandeld en "richten de gesprekken zich op de inhoud". Maar de val van het kabinet blijft boven de gesprekken hangen.

Net als woensdag vindt het overleg plaats met een groot deel van het kabinet en de vicepremiers Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (CU). Op de vraag aan Kaag of het kabinet eruit gaat komen zei zij: "Ik denk dat iedereen van goede wil is. Ik doe mijn best en dat doen we allemaal."

VVD-leider Rutte wilde er bij het binnenlopen nog steeds niet veel over zeggen. "Eerst kijken hoever we komen", zei hij. "Vanavond is een avond die past in een stapsgewijze aanpak."

Hoekstra wil niet vooruitlopen op een kabinetscrisis. "Wij zijn het verplicht om alles op alles te zetten om eruit te komen." CDA-minister Hugo de Jonge zei dat niemand is gebaat bij de val van het kabinet. "Er moet een weg in het midden te vinden zijn."

Premier Rutte meldde zich vanavond op het ministerie van Algemene Zaken:

Premier Rutte komt aan bij crisisoverleg

Donderdag werd duidelijk dat Rutte volgens betrokkenen woensdagavond zou hebben aangestuurd op de val van het kabinet door van de ChristenUnie het onmogelijke te eisen.

De VVD zou een maandelijks quotum van 200 zogenoemde nareizigers willen voor familie van oorlogsvluchtelingen. En daarbij een wachttijd van twee jaar voordat zij naar Nederland mogen komen. CU-leider Mirjam Bikker zegt dat dat niet van een gezinspartij als de ChristenUnie kan worden gevraagd.

Op welke punten de partijen elkaar nu proberen te vinden is niet precies bekend, wel dat dat met gezinshereniging te maken heeft.

Partijleider Bikker had er donderdagmiddag weinig goeds over de gang van zaken te zeggen:

Bikker (CU) over spanning in kabinet: 'Niet mijn manier van werken'

Het migratiedossier dat nu op tafel ligt is opgedeeld in vier hoofdstukken: arbeid, studie, liefde en asiel. De gesprekken over de eerste drie dossiers lopen volgens ingewijden redelijk soepel. Het gaat dan om arbeidsmigranten, buitenlandse studenten, en huwelijken en relaties met Nederlandse partners.

Over het dossier 'asiel' en de te verwachten instroom van asielzoekers lopen de spanningen dus hoog op. VVD en CDA vinden dat er extra maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld een twee-status-stelsel zoals in België en Duitsland. Die landen maken onderscheid tussen vluchtelingen die permanent of tijdelijk een verblijfsvergunning krijgen. Die laatste groep kan minder snel een beroep doen op gezinshereniging.

D66 en de ChristenUnie vinden nieuwe maatregelen niet echt nodig, zolang de bestaande maatregelen nog niet worden uitgevoerd of nageleefd. Maar zij deden water bij de wijn om de andere partijen tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door in te stemmen met strenger beleid voor kansloze asielzoekers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl