Hoge vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina Christian Schmidt
NOS Nieuws

Hoge vertegenwoordiger Bosnië wil Bosnisch-Servische wet nietig verklaren

De hoge vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina Christian Schmidt trekt een omstreden Bosnisch-Servische wet in die alle beslissingen van de hoogste rechtbank van het land ongelding verklaart. Volgens hem is de wet in strijd met het vredesverdrag dat een einde maakte aan de burgeroorlog die tussen 1992 en 1995 in Bosnië woedde en die aan meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost.

Schmidt zei dat de parlementen van de bevolkingsgroepen "niet de bevoegdheid hebben om af te wijken van uitspraken van instituties die zijn gevormd in het vredesoverleg, zoals het grondwettelijk hof". "Zo simpel is het", voegde hij daaraan toe. De Bosnisch-Servische president Molorad Dodik heeft al eerder gezegd zich niet neer te leggen bij het besluit van de hoge vertegenwoordiger.

Dodik en andere Bosnisch-Servische politici stellen dat alle besluiten van Schmidt onwettig zijn, omdat zijn benoeming niet is bevestigd door de VN-Veiligheidsraad. Hoewel de meeste VN-landen de benoeming steunen sprak Rusland, een bondgenoot van Dodik en permanent lid van de Veiligheidsraad, een veto uit. Schmidts benoeming wordt echter wel erkend door andere VN-organen.

Diplomaten

De hoge vertegenwoordiger is een functie die in het vredesakkoord is vastgelegd. De baan wordt vervuld door diplomaten uit EU-landen. Als vertegenwoordiger heeft de Duitse Schmidt de bevoegdheid om wetten te wijzigen en besluiten op te leggen als die eraan bijdragen dat de vrede in het land bewaard blijft.

In Bosnië wonen Bosniakken, Bosnische Serviërs en Bosnische Kroaten. De Bosnische Serviërs, die een eigen autonome republiek hebben binnen het land, willen het multi-etnische grondwettelijk hof van Bosnië niet erkennen. Zij eisen meer autonomie voor hun Republika Srpska, maar volgens de meeste Westerse landen zou dat te veel risico's opleveren voor de vrede.

Het separatistische beleid van de Moskougezinde Dodik heeft ertoe geleid dat onder meer de Verenigde Staten sancties tegen hem hebben ingesteld. De Amerikaanse ambassade in Bosnië heeft ondubbelzinnig zijn steun voor Schmidt uitgesproken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl