Een schip bouwt windmolens op de Noordzee
NOS NieuwsAangepast

Europese Rekenkamer uit twijfels over halen van klimaatdoelen EU

Het is onzeker of het de Europese Unie gaat lukken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te hebben teruggebracht met 55 procent ten opzichte van 1990. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een doorlichting van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU.

Volgens de Rekenkamer is er weinig bewijs dat de maatregelen die zijn bedoeld zijn om deze doelstelling te halen inderdaad werken. Zo is er volgens de auditor onvoldoende informatie over de kosten en effectiviteit van maatregelen.

Ook stelt de Rekenkamer dat in de nationale energie- en klimaatplannen niet genoeg staat over de manier waarop die gefinancierd worden. Dat is volgens de kamer wel nodig om te kunnen beoordelen of de doelstellingen voor 2030 gehaald zullen worden.

Meer transparantie

Vergeleken met andere industrielanden lijkt de EU goed te presteren op het gebied van broeikasgasuitstoot, schrijft de Rekenkamer. Maar daarbij houdt de EU houdt niet met alle emissies rekening. "Deze zouden ongeveer een tiende hoger liggen als de door handel en de internationale lucht- en scheepvaart veroorzaakte uitstoot zou worden meegerekend", zo staat in het rapport.

De EU slaagde er wel in om de doelstellingen voor 2020 te halen, maar dat doel was waarschijnlijk niet gehaald "zonder het lagere energieverbruik als gevolg van de financiële crisis van 2009 en de coronapandemie". De EU is niet duidelijk over de invloed van deze externe factoren, stelt de Rekenkamer.

De Rekenkamer roept in het rapport daarom op tot meer transparantie over de prestaties van de EU en de verschillende lidstaten op het gebied van klimaat- en energiemaatregelen. Ook moet de uitstoot van de handel van de internationale lucht- en scheepvaart worden meegerekend, vinden de onderzoekers. "Dit is belangrijk, omdat de EU zich heeft verplicht wereldwijd het voortouw te nemen bij de transitie naar klimaatneutraliteit."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl